Liitto vaikuttaa

BMOL:n kannanottoja ja lausuntoja

Kannanotto opetusvelvollisuuksien pienentämikseksi
Ohessa 2.10. OAJ:lle lähetetty kannanotto pienempien opetusvelvollisuuksien puolesta.
BMOL:n lausunto ylioppilastutkintoa koskevan lainsäädännön uudistamisesta
BMOL:n lausunto lukiouudistuksiin liittyvistä asetuksista
Kannanotto suunnitteilla olevaan ylioppilastutkinnon pisteytystyökaluun jatko-opintojen todistusvalinnassa
BMOL:n lausunto lukion opetussuunnitelmaluonnokseen 4.5.2015
Pedagogiset opettajajärjestöjen vetoomus OAJ:lle: Erisuuruisista opetusvelvollisuuksista luovuttava
Biologian ja maantieteen opettajien liitto BMOL ry:n lausunto tuntijakotyöryhmän esityksestä opetus- ja kulttuuriministeriölle
BMOL:n ehdotus uudesta biologian tuntijaosta ja kurssien sisällöstä
BMOL:n kannanotto pienempien ryhmäkokojen puolesta biologian ja maantieteen opetuksessa
BMOL:n lausunto uudesta maantieteen tuntijaosta ja kurssien sisällöstä
BMOL:n lausunto Perusopetus 2020 -muistioon