Maantieteen olympialaiset

Suomi on ollut kilpailuissa mukana vuodesta 2004 alkaen


Biologian ja maantieteen opettajien liitto järjestää vuosittain KANSALLISEN MAANTIEDEKILPAILUN. Maantieteen opettaja ilmoittaa lukion kunakin vuonna sovittuun määräaikaan mennessä. Kilpailutehtävät saatteineen ja vastaussuosituksineen on ladattavissa netistä osallitujille muutamaa päivää ennen kilpailua.

Opettaja järjestää kilpailun tiettynä ilmoitettuna ajankohtana, arvioi vastaukset alustavasti ja palauttaa ne liiton toimistoon loppuarviointia varten. Kansallisen kilpailun 40 tehtävää ovat monivalintakysymyksiä. Kilpailun tulosten pohjalta kutsutaan noin kymmenen parhaiten menestynyttä opiskelijaa Helsingin yliopiston geotieteiden laitoksen järjestämään valmennukseen. Lopullinen nelihenkinen joukkue valitaan valmennuksen jälkeen. Kansainvälisten sääntöjen mukaan osallistumisoikeus on alle 20-vuotiailla lukiopiskelijoilla. Helsingin yliopiston geotieteiden laitos tarjoaa maantieteen opiskelupaikkaa joukkueeseen valituille opiskelijoille.

Kansallista maantiedekilpailua Suomessa koordinoi BMOL:n puolesta Anu Brunila-Kovanen, joka on myös iGeon kansainvälisen juryn jäsen. Työryhmän muut jäsenet ovat: Nina Brander, Ullariikka Korja ja Jussi Mestari. Toukokuussa pidettävästä kolmipäiväisestä valmennuksesta ja kilpailujoukkueen valinnasta vastaa Helsingin yliopiston puolesta Olli Ruth.

Kilpailua rahoittaa Opetushallitus ja opetusministeriö.

Sivua ei ole päivitetty syksyn 2017 jälkeen

iGeo08_6.JPG
Kuvassa ylhäällä, sienikallion juurella Suomen joukkue Tunisiassa 2008. Kuva: Anu Brunila-Kovanen