Maantieteen olympialaiset

Suomi on ollut kilpailuissa mukana vuodesta 2004 alkaen


Biologian ja maantieteen opettajien liitto järjestää vuosittain KANSALLISEN MAANTIEDEKILPAILUN. Maantieteen opettaja ilmoittaa lukion kunakin vuonna sovittuun määräaikaan mennessä. Kilpailutehtävät saatteineen ja vastaussuosituksineen on ladattavissa netistä osallitujille muutamaa päivää ennen kilpailua.

Opettaja järjestää kilpailun tiettynä ilmoitettuna ajankohtana, arvioi vastaukset alustavasti ja palauttaa ne liiton toimistoon loppuarviointia varten. Kansallisen kilpailun 40 tehtävää ovat monivalintakysymyksiä. Kilpailun tulosten pohjalta kutsutaan noin kymmenen parhaiten menestynyttä opiskelijaa Helsingin yliopiston geotieteiden laitoksen järjestämään valmennukseen. Lopullinen nelihenkinen joukkue valitaan valmennuksen jälkeen. Kansainvälisten sääntöjen mukaan osallistumisoikeus on alle 20-vuotiailla lukiopiskelijoilla. Helsingin ja Turun yliopistot tarjoavat joukkueseen valituille kilpailijoille maantieteen opiskelupaikkaa.

Kansallista maantiedekilpailua Suomessa koordinoi BMOL:n puolesta Nina Brander. Työryhmän muut jäsenet ovat Jussi Mestari, Sina Hiekka, Mikael Asikainen ja Christina Ruth. 

Kilpailua rahoittaa Opetushallitus.

Ajankohtaista:

14.1.2020 järjestetyn kansallisen kilpailun tulokset:
https://peda.net/yhdistykset/bmol-ry/ajankohtaista6/mkkt2

Matkakertomus vuoden 2019 olympialaisista Hong Kongista:
Natura-19-4-olympia_artikkeli.pdf

iGeo08_6.JPG
Kuvassa ylhäällä, sienikallion juurella Suomen joukkue Tunisiassa 2008. Kuva: Anu Brunila-Kovanen