Liikunta

Liikunta 1 ja 2 (uusi opintosuunnitelma LOPS2021)

Opintojakso ja laajuus

Pelastus- ja turvallisuuslinjan liikunta osa 1, 38 h (2 op)

Opintojakso on ensimmäinen osa pelastus- ja turvallisuusalan liikuntaa.

Pelastus- ja turvallisuuslinjan liikunta osa 1:llä oppii kehittämään omaa fyysistä toimintakykyä turvallisesti. 

Tavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa

 • kertoa fyysisen toimintakyvyn kehittämisen merkityksen pelastajan ammatin näkökulmasta
 • luetella pelastusalan fyysisen toimintakyvyn mittausmenetelmät
 • arvioida miten liikunnan avulla voidaan edistää jaksamista ja opiskeluvirettä
 • tehdä erilaisia fyysisiä toimintakykyä kehittäviä harjoitteita turvallisesti
 • arvioida omaa toimintaa yhteisöllisyyttä edistävästi
 • ottaa muut opiskelijat huomioon kannustavasti harjoituksissa

Sisältö

 • Pelastusalan fyysisen toimintakyvyn mittausmenetelmien esittely
 • Kestävyysharjoittelu
 • Voimaharjoittelun tekniikka
 • Voimaharjoittelu
 • Pallopelit
 • Ryhmäliikunta
 • Rentoutus- ja kehonhuolto

Suoritustapa

 • Harjoitukset
 • Luennot
 • Itseopiskelu

Arviointi

 • Hyväksytty / Hylätty

Liikunta 2 

Opintojakso ja laajuus

Pelastus- ja turvallisuuslinjan liikunta osa 2, 38 h (2 op)

Opintojakso on jatkoa ensimmäiselle osalle.

Tavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa

 • arvioida omaa fyysistä toimintakykyä suhteessa pelastusalan fyysisiin vaatimuksiin
 • tehdä erilaisia fyysisiä toimintakykyä kehittäviä harjoitteita
 • toteuttaa jaksamista ja opiskeluvirettä edistäviä harjoitteita
 • kertoa voima- ja kestävyysharjoittelun perusteista
 • kertoa terveyttä määrittävät keskeiset tekijät
 • kehittää omaa toimintaa yhteisöllisyyttä edistävästi
 • kehittää omaa fyysistä toimintakuntoaan

Sisältö

 • Lihaskuntotesti ja kehonkoostumusmittaus
 • Submaksimaalinen hapenottokykytesti
 • Testipalaute ja harjoitusohjelma opiskelijalle
 • Kestävyys- ja voimaharjoittelun perusteet teoriassa ja käytännössä
 • Uimataidon kehittäminen (vapaauinti)
 • Pallopelit ja ryhmäliikunta
 • Rentoutus ja kehonhuolto
 • Terveyttä edistävä ravinto, liikunta, lepo ja uni

Suoritustapa

 • Harjoitukset
 • Luennot
 • Itseopiskelu

Arviointi

 • Hyväksytty / Hylätty
 • Kirjallinen koe

Liikuntakurssit, vanha opetussuunnitelma LOPS2016

PELASTUS- JA TURVALLISUUSLINJAN LIIKUNTA 76 h, 2 kurssia

Tavoite Kurssin jälkeen opiskelija

 • Tietää pelastusalan fyysisen toimintakyvyn mittausmenetelmät
 • Tietää kestävyys- ja voimaharjoittelun merkityksen terveydelle ja työkyvylle
 • Tietää fyysisen toimintakyvyn kehittämisen perusteet
 • Osaa tehdä erilaisia fyysistä toimintakykyä kehittäviä harjoitteita
 • Tietää kehonhuollon merkityksen liikuntavammojen ehkäisyssä
 • Tietää perusasiat ihmisen toimintakyvystä ja ravitsemuksesta
 • Tietää perusasiat uimataidon kehittämisestä
 • Ymmärtää monipuolisen liikunnan merkityksen
 • Ymmärtää ryhmäliikunnan sosiaalisen merkityksen

 

Sisältö Kurssi sisältää seuraavat aihealueet

 • Lihaskuntotesti
 • Kehonkoostumusmittaus
 • Liikkuvuustestit
 • Submaksimaalinen hapenottokykytesti
 • Testipalaute ja harjoitusohjelma opiskelijalle
 • Kestävyysharjoittelun perusteet teoriassa ja käytännössä
 • Voimaharjoittelun perusteet teoriassa ja käytännössä
 • Kehonhuolto, ravitsemus ja toimintakyvyn ylläpito pelastusalan näkökulmasta
 • Uimataidon kehittäminen
 • Pallopelit ja ryhmäliikunta monipuolisen harjoittelun tukena

Suoritustapa Lähiopetus

Arviointi Hyväksytty / Hylätty, kirjallinen koe

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä