Pelastustoiminta tutuksi

Pelastustoiminta tutuksi (uusi opetussuunnitelma, LOPS2021)

Opintojakso ja laajuus

Pelastustoimi tutuksi, 38 h (2 op)

Opintojaksolla tutustutaan pelastustoimen ja ensihoidon järjestelyihin ja jatko-opintomahdollisuuksiin. 

Tavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa

 • luetella lyhyesti pelastus- ja turvallisuuslinjan sisällön ja tavoitteet
 • kertoa lyhyesti pelastustoimen historiasta ja kehityksestä
 • luetella pelastustoimessa käytössä olevat virka-asematunnukset
 • kertoa miten Suomen ja Keski-Suomen pelastustoimi ja ensihoito on organisoitu
 • kertoa pelastus- ja ensihoitoalan koulutusvaihtoehdoista ja pääsyvaatimuksista

Sisältö

 • Pelastus- ja turvallisuuslinjan yleisesittely
 • Pelastustoimen ja ensihoidon järjestelyt Suomessa ja paikallisesti
 • Jatko-opintojen esittelyt
 • Tutustuminen pelastuslaitoksen yhteistyötahoihin
 • Tutustuminen alan oppilaitoksiin (mm. Pelastusopisto)

Suoritustapa

 • Luennot
 • Itseopiskelu
 • Tutustumisvierailut 

Arviointi

 • Hyväksytty / Hylätty

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä