Pelastustoiminta ja pelastustoiminnan perustaitojen kouluttaminen

Pelastustoiminta

 

Kurssi/opintojakso ja laajuus

Pelastustoiminta 38 h (OPS2016 1 kurssi / OPS2021 2 opintopisteen laajuinen opintojakso)

 

Kurssin/opintojakson suorittamisen edellytyksenä on osallistuminen palokuntatoimintaan.

Kurssin/opintojakson suorituksia voi kerätä pelastustoiminnan peruskurssin suorittamisen jälkeen.

Opiskelijalla on mahdollisuus hakeutua Keski-Suomen pelastuslaitoksen Viitasaaren palokuntaan ja suorittaa kurssi sitä kautta.

 

Tavoitteet

Kurssin/opintojakson jälkeen opiskelija osaa

 • kertoa, miten pelastuslaitoksen sopimushenkilöstö harjoittelee ja pitää kelpoisuutensa yllä pelastus- ja ensivastetehtäviin
 • perustella, miksi harjoitellaan
 • toimia pelastusryhmän jäsenenä tavanomaisissa hälytystehtävissä

 

Sisältö

 • palokuntaan työntekijäksi hakeutuminen
 • työhön liittyvä perehdytys
 • harjoitukset
 • oppimiskeskustelut
 • mahdollisesti:
  • hälytystehtävät
  • turvallisuusviestintä tapahtumat
  • kaluston huoltoon liittyvät työtehtävät

 

Suoritustapa

 • Hakeminen mukaan palokuntatoimintaan
 • Osallistuminen palokunnan harjoituksiin
 • Osallistuminen palokunnan tehtäville: hälytystehtäville, turvallisuusviestintä tilaisuuksiin ja kaluston huoltoon
 • päiväkirjan ylläpito

 

Arviointi

 • Hyväksytty / Hylätty, arviointi perustuu jatkuvaan toiminnan tarkkailuun, itsearviointiin ja ohjaajan kanssa käytyihin oppimiskeskusteluihin

Pelastustoiminnan perustaitojen kouluttaminen

Kurssi/opintojakso ja laajuus

Pelastustoiminnan perustaitojen kouluttaminen 20 h (OPS2016: 0,5 kurssia, OPS2021: 1 opintopisteen laajuinen opintojakso)

 

Tavoitteet

Kurssin/opintojakson jälkeen opiskelija osaa

 • ohjatusti kouluttaa pelastustoiminnassa tarvittavia perustaitoja yhdessä oman ryhmäläisten kanssa

 

Sisältö

 • kouluttamisen perusteet
 • kouluttajan apuna ohjatusti ryhmän kouluttaminen yhdessä oman ryhmäläisten kanssa

 

Suoritustapa

 • kouluttajana toimiminen
 • itsenäinen opiskelu
 • osallistuminen kouluttajan roolissa pelastus- ja turvallisuuslinjan 1-luokkalaisten harjoituksiin pelastustoiminnan peruskurssilla

 

Arviointi

 • Hyväksytty / Hylätty, arviointi perustuu jatkuvaan toiminnan tarkkailuun, itsearviointiin ja kouluttajan kanssa käytyihin oppimiskeskusteluihin

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä