Ensivaste

Ensivaste (uusi opetussuunnitelma LOPS2021)

Opintojakso ja laajuus

Ensivaste 57 h (3 op)

Opintojakso vastaa Suomen pelastusalan keskusjärjestön, Suomen meripelastusseuran ja Suomen punaisen ristin ensivastekurssia.

Ensivastekurssi antaa valmiudet toimia ensiauttajana eri organisaatioiden ensivasteyksiköissä, jotka osallistuvat ensihoitotehtäville osana alueellista ensihoitopalvelua.

Tavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa

 • perustella ensivasteyksikön merkityksen osana porrastettua ensihoitojärjestelmää
 • kirjata potilasasiakirjana toimivan ensivastekaavakkeen ja käsitellä potilasasiakirjoja ja -tietoja säädösten edellyttämällä tavalla
 • kertoa yleisimpien sairaskohtauksien syyt ja vammautumisien mekanismit
 • tehdä ensiarvion ja tarkennetun tilannearvion ensivastevälineistöä hyödyntäen
 • hoitaa potilasta ensivasteen hoitovälineillä ja lääkkeillä
 • työskennellä yhdessä muiden viranomaisten ja auttavien tahojen kanssa potilaan parhaaksi
 • luetella tilanteita, mihin liittyy henkisen ensiavun tarve

Sisältö

 • Työturvallisuus ensivastetehtävällä
 • Ensivasteryhmän toiminta
 • Potilaan tutkiminen, kirjaaminen sekä raportointi
 • Ensivasteyksikön varusteet
 • Sairaskohtaukset sekä niiden hoito
 • Yleisimmät mekaaniset - ja ei mekaaniset vammautumiset sekä niiden hoito
 • Lapsi potilaana
 • Potilasluokittelu ja viranomaisyhteistyö
 • Henkinen huolto ja osaamisen ylläpitäminen

Suoritustapa

 • Luennot
 • Itsenäinen opiskelu
 • Lähiharjoitukset

Arviointi

 • Hyväksytty / Hylätty
 • Kokeet

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä