Ensiapu

Ensiapu, uusi opetussuunnitelma LOPS2021

Opintojakso ja laajuus

Ensiapu 50 h (3 op) 

Opintojakso vastaa Suomen pelastusalan keskusjärjestön palokuntien ensiapukurssia.

Ensiavun opintojaksolla opetellaan toimenpiteitä, joita voidaan tehdä vammautuneen taikka äkillisesti sairastuneen auttamiseksi.

 Tavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa

 • tehdä hätäilmoituksen mobiilisovelluksella
 • tehdä hädässä olevasta ihmisestä ensiarvion ja tarkennetun tilannearvion
 • tunnistaa yleisimmät sairaskohtaukset ja elottomuuden
 • tutkia ja siirtää vammautuneen
 • auttaa hätätilanteessa olevaa ihmistä

Sisältö

 • Hereillä olevan, tajuttoman ja elottoman ihmisen kohtaaminen
 • Yleisimmät sairaskohtaukset ja niihin liittyvä ensiapu
 • Elottomuuden tunnistaminen ja elvytys
 • Yleisimmät mekaaniset ja ei-mekaaniset vammautumiset sekä niihin liittyvä ensiapu
 • Toiminta onnettomuuspaikalla, hätäsiirto
 • Ensivasteyksikön välineet

Suoritustapa

 • Luennot
 • Itsenäinen opiskelu
 • Lähiharjoitukset

Arviointi

 • Hyväksytty / hylätty
 • Kokeet

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä