Pelastustoiminnan perustaidot

Pelastustoiminnan perustaidot osat 1-4 (uusi opetussuunnitelma LOPS2021)

Pelastustoiminnan perustaidot osa 1

Opintojakso ja laajuus

Pelastustoiminnan perustaidot osa 1, 38 h (2 op)

Opintojakso on osa Pelastusopiston sopimushenkilöstön koulutusjärjestelmän opetussuunnitelman mukaista pelastustoiminnan peruskurssia. Palokunnassa annettava perehdytys ja pelastustoiminnan peruskurssi sisältyvät Pelastustoiminnan perustaidot osa 1, 2, 3 ja 4 opintojaksoihin.

Pelastustoiminnan perustaidot osa 1:n jälkeen osaa toimia oikein hätätilanteessa.

Tavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa

 • kertoa palamisen edellytykset
 • sammuttaa palon tarkoituksenmukaisimmalla alkusammuttimella
 • pukeutua paloasuun oikein
 • toimia hätätilanteessa
 • antaa hätäensiapua

Sisältö

 • Palamisen perusteet ja alkusammutus
 • Paloasu
 • Hätäensiapu
 • Toiminta hätätilanteissa; sairaskohtaus tai vammautuminen, tulipalo, liikenneonnettomuus, veden varaan joutuminen ja automaattinen palohälytys.
 • Paloasemaan ja kalustoon tutustuminen
 • Turvaohjeet
 • Tietoturvallisuus

Suoritustapa

 • Luennot
 • Itseopiskelu
 • Harjoitukset 

Arviointi

 • Hyväksytty / Hylätty
  • Teoriakoe 1 Tietoturvatentti
  • Taitokoe 1 "Toiminta hätätilanteessa ja paloasun pukeminen"

Pelastustoiminnan perustaidot osa 2

OPETUSSUUNNITELMA

Opintojakso ja laajuus

Pelastustoiminnan perustaidot osa 2, 38 h (2 op)

Opintojakso on osa Pelastusopiston sopimushenkilöstön koulutusjärjestelmän opetussuunnitelman mukaista pelastustoiminnan peruskurssia. Palokunnassa annettava perehdytys ja pelastustoiminnan peruskurssi sisältyvät Pelastustoiminnan perustaidot osa 1, 2, 3 ja 4 opintojaksoihin.

Pelastustoiminnan perustaidot osa 2:llä oppii sammutustoiminnan perustaidot.

Tavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa

 • kertoa, miten perusselvitys tehdään
 • selittää työturvallisuuden merkityksen pelastustoimen tehtävissä
 • kertoa, mitä eri suojavarusteita palokunnilla on käytössä eri tehtäviin
 • selittää pelastusmuodostelmat ja johtamisjärjestelmän
 • nimetä paloauton peruskalustoa
 • käsitellä paloletkuja ja huoltaa ne käytön jälkeen
 • käyttää paloauton palopumppua
 • tehdä sammutuskaluston käytönjälkeisen huollon ja toimintakuntotarkastukset

Sisältö

 • työturvallisuus
 • paloletkut ja letkunkäsittely
 • letkujen käytönjälkeinen huolto
 • pelastusryhmän toiminta
 • selvitykset
 • palopumppu

Suoritustapa

 • Luennot
 • Itseopiskelu
 • Harjoitukset 

Arviointi

 • Hyväksytty / Hylätty
  • Teoriakoe 2
  • Taitokoe 2 "Palopumpun käyttö ja konemiehen tehtävät"

Pelastustoiminnan perustaidot osa 3

 

Opintojakso ja laajuus

Pelastustoiminnan perustaidot osa 3, 38 h (2 op)

Opintojakso on osa Pelastusopiston sopimushenkilöstön koulutusjärjestelmän opetussuunnitelman mukaista pelastustoiminnan peruskurssia. Palokunnassa annettava perehdytys ja pelastustoiminnan peruskurssi sisältyvät Pelastustoiminnan perustaidot osa 1, 2, 3 ja 4 opintojaksoihin. 

Pelastustoiminnan perustaidot osa 3:llä opiskelija oppii käyttämään paineilmahengityslaitetta, tekemään solmuja ja sidoksia ja syventää aikaisemmin opittua.

Tavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa

 • selittää pelastusryhmän jäsenen henkilökohtaiset tehtävät sekä tarvittavan kaluston ensitoimenpiteisiin kuuluvissa selvityksissä sammutus- ja pelastustehtävissä
 • kertoa tulipalon kehittymisen ja huoneistopalon ilmiöt
 • käsitellä paineilmasäiliöitä
 • käyttää paineilmahengityslaitetta hengityssuojaimena
 • huoltaa ja tarkistaa paineilmahengityslaitteen käytön jälkeen
 • tehdä palokunnassa tarvittavat perussolmut
 • tehdä kalustonnostoissa tarvittavia sidoksia
 • toimia turvallisesti pelastusryhmän jäsenenä ensitoimenpiteisiin kuuluvissa selvityksissä sammutustehtävissä

Sisältö

 • työturvallisuus
 • paineilmahengityslaitteen pukeminen, käyttö ja käytönjälkeinen huolto
 • solmut, sidokset ja kalustonnostot
 • perusselvitykset mm. maantasossa, kerroksiin ja alkusammutustiedustelulla

Suoritustapa

 • Luennot
 • Itseopiskelu
 • Harjoitukset

Arviointi

 • Hyväksytty / Hylätty
  • Teoriakoe 3
  • Taitokoe 3 "Paineilmahengityslaite ja solmut, sekä sidokset"

Pelastustoiminnan perustaidot osa 4

OPETUSSUUNNITELMA

Opintojakso ja laajuus

Pelastustoiminnan perustaidot osa 4, 38 h (2 op)

Opintojakso on osa Pelastusopiston sopimushenkilöstön koulutusjärjestelmän opetussuunnitelman mukaista pelastustoiminnan peruskurssia. Palokunnassa annettava perehdytys ja pelastustoiminnan peruskurssi sisältyvät Pelastustoiminnan perustaidot osa 1, 2, 3 ja 4 opintojaksoihin.

Pelastustoiminnan perustaidot osa 4:llä opiskelija oppii selvittämään tikkaat, kiipeämään niillä ja soveltamaan aikaisemmin opittua. 

Tavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa

 • toimia turvallisesti pelastusryhmän jäsenenä ensitoimenpiteisiin kuuluvissa selvityksissä sammutus- ja pelastustehtävissä
 • käyttää ryhmänjohtajan määräämiä suojaimia turvallisesti
 • selvittää tikkaat ja kiivetä turvallisesti tikkailla
 • käyttää virve-radiopuhelinta pelastusryhmän jäsenenä

Sisältö

 • työturvallisuus
 • viestintä hälytystilanteissa radiolla ja ilman
 • jatkotikkaat
 • perusselvitys irtotikkailla
 • lisävesijärjestelyt
 • pelastusvälineiden ja -työkalujen käyttö
 • sovelletut harjoitukset

Suoritustapa

 • Luennot
 • Itseopiskelu
 • Harjoitukset

Arviointi

 • Hyväksytty / Hylätty
  • Taitokoe 4 "Sovellettu pelastusryhmän tehtävä"

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä