7.4.2 Erityisen tuen päätös

Kouluilta tulleet kysymykset ja ehdotukset (paikallisia tarkennuksia)

Täytyykö oppilaan ja huoltajan kuulemisesta olla todisteena allekirjoitukset?
Ei. Riittää, että kuulemiseen on annettu mahdollisuus.

Miten suullinen kuuleminen tapahtuu?
Oppilas ja huoltaja kutsutaan koululle. Asiakirjat on hyvä lähettää kotiin jo ennakkoon tutustuttavaksi.

Onko erityisen tuen päätös salassa pidettävä?
Kyllä, mikäli se sisältää oppilaan ominaisuuksia kuvailevaa tekstiä. Varsinaista oppilashuollollista asiaahan siinä ei enää saa olla.

Erityisen tuen päätöksen vaiheet (malli paikallisista tarkennuksista)

1. Kasvatus- ja opetustoimenjohtaja tulostaa pedagogisen selvityksen ja laatii sen pohjalta päätösluonnoksen.
2. Päätösluonnos toimitetaan oppilaan kotiin kuulemista varten.
3. Kuulemisen tai annetun määräajan jälkeen kasvatus- ja opetustoimenjohtaja tekee lopullisen päätöksen (VIPS).
4. Päätöskopio jaetaan asianomaisille.
5. Alkuperäinen päätös arkistoidaan kasvatus- ja opetustoimistossa.
6. Kasvatus- ja opetustoimenjohtaja kirjaa päätöksen asiat oppilasluetteloon (Primus).
7. Opettaja laatii oppilaalle hojksin kuukauden sisällä päätöksestä.