6.2.2 Itsenäisesti suoritettu kurssi

Paikalliset kirjaukset

Mikäli opiskelija haluaa Vetelin lukiossa suorittaa jonkin kurssin itsenäisesti, tulee hänen tehdä siitä asianomaisen aineen opettajan kanssa kirjallinen sopimus, jonka hyväksymisestä päättää rehtori.

Opiskelijalla on oikeus kurssin itsenäiseen suorittamiseen pääsääntöisesti silloin, jos kurssi ei toteudu lähiopetuksena tai opiskelijalla on päällekkäisyys jonkin toisen kurssin kanssa.

6.2.2 Itsenäisesti suoritettu kurssi

"Osa opinnoista voidaan edellyttää opiskeltavaksi itsenäisesti."

(Lukioasetus 810/1998, 4 § 1 mom.)

"Opiskelijalle voidaan hakemuksesta myöntää lupa suorittaa opintoja opetukseen osallistumatta." (Lukioasetus 810/1998, 4 § 2 mom.)

Itsenäisesti opiskellusta kurssista edellytetään hyväksytty arvosana. Opetussuunnitelmassa tulee päättää tarkemmin opinnoista, jotka edellytetään itsenäisesti opiskeltaviksi, ja niiden suoritusperiaatteista.

Jos opiskelija opiskelee kurssin kokonaan tai osittain itsenäisesti, noudatetaan soveltuvin osin edellä mainittuja arviointiperiaatteita. Tavoitteiden saavuttamista ja niiden suuntaista edistymistä on myös tällöin arvioitava riittävän laaja-alaisesti kurssin kokonaisuuden kannalta.