Luki-opetus

Lukemisen ja kirjoittamisen opettaminen

Erityisopetuksessa autetaan oppilasta, jolla on vaikeuksia lukemisen ja kirjoittamisen taitojen oppimisessa. Näiden taitojen heikkous vaikeuttaa eri oppiaineiden opiskelua, erityisesti kielien ja matematiikan. Lukivaikeuden tyypillisiä ilmenemismuotoja ovat hahmottamisen vaikeudet, työskentelyn hitaus sekä muistiin ja keskittymiseen liittyvät vaikeudet.

Perusta opiskelutaitojen hallintaan luodaan alkuopetuksessa luokilla 1-2, joten erityisopetus tukee tehostetusti juuri näiden luokkien opiskelua. Lukiopetuksen alussa kartoitetaan lapsen oppimistaitoja ja kielellisen tietoisuuden tasoa, jotta osataan aloittaa opetus oppilaan lähtötilanteesta. Joskus kartoitukseen tarvitaan muiden ammattiryhmien, kuten psykologin tai lääkärin, apua. Opetusta annetaan oppilaan koulutuntien aikana yksilö- tai pienryhmäopetuksena. Erityisopettaja voi olla oppilaan tukena myös luokassa. Opetus etenee oppilaan oppimisen tahdissa. Erityisopettaja suunnittelee opetusta yhteistyössä luokanopettajan kanssa.

Varsinkin ylemmillä luokilla luetun ymmärtämistä harjoitellaan usein reaaliaineiden tekstien avulla (mm. historia tai ympäristöoppi). Tarvittaessa voidaan sopia myös kokeen tekemisestä tuettuna erityisopetuksessa. Pienessä ryhmässä on turvallista erehtyä, kysyä ja kokea onnistumista.

Lukemaan ja kirjoittamaan opetusta:

Kirjoittaminen:
- lausetajuharjoituksia
- vokaali- ja geminaattaharjoituksia
- erisnimi- ja yhdyssanaharjoituksia
- tarinan kirjoittamisharjoituksia
- kielioppiharjoituksia
- työmuistiharjoituksia


Lukeminen:
- mekaanisen lukutaidon vahvistamista
- lukunopeuden parantamista
- luetun tekstin ymmärtämisharjoitusta