Kynäote

Kynäote

Lapsen kynäotetta kannattaa tukea ja korjata jo varhain, sillä myöhemmin virheellistä otetta on vaikea korjata. Hyvä kynäote helpottaa työskentelyä ja estää käden väsymistä.

Kuvassa on malli hyvästä kynäotteesta. Voit käyttää myös kolmion
muotoisia kyniä tai kynätukia.

Hyvä kynäote ja sujuva kirjoittaminen opitaan vain harjoittelemalla.

kynäote.jpg

Liitteet:

Oikeakätisen kynäote