Braheskolans daghem och förskola

GLAD PÅSK! 🐣🐥🐓

På onsdagen hade vi en rolig påskmaskerad alla grupper tillsammans i aulan med lekar och rörelsesånger.
I slutet av festen fick alla grupper en överraskning 😄

Sportlovsveckan

Vi passade på att åka skridskor när isen plogades och vädret var tiptop en dag. Inomhus balanserade det på en bana.

Småbarnspedagogikens vecka 6.9-10.9

Idag har alla grupper tillsammans firat temat för veckan "en bra dag på dagis/ förskolan med dans och sång med temat vänskap på gården. Grodan, grisen och råttan kom på besök och barnen hjälpte dem att komma överens och vara goda vänner ❤. Sedan åt vi saftiga äpplen som avslutning 🍎🍏

Våffeldagen 25.3

Det har blivit tradition att fira Våffeldagen på Braheskolan. I år gräddade vi våfflorna utomhus och det var supergott! Tack till alla i personalen som ordnade en rolig förmiddag för oss alla! 😍

Vi blir filmade av YLE

Idag var det en spännande dag för YLE kom för att intervjua några barn om solen och hur man kan skydda sig mot solens härliga men farliga strålar.🌞

Fastlagsäventyr i skogen 😊 ❄

I år hade vi toppen fastlagsväder och äventyr som Mall och Aino ordnade 😄
Det började med en karta på Braheskolans gård. Den visade oss vägen till djurens hem, skogen 🌲
Där fick vi fundera på olika frågor om djurspår och djurläten.
På ett berg blev vi bjudna på glögg och musik. Skogens vintriga värld bjöd oss också på pulkadragning, lek och rutschkana i snön.

Svenska dagen 6.11 Bild-orientering

Vi fick besök av två detektiver ute på gården idag. De behövde hjälp med att få upp en skattkista men först behövdes ett lösenord. För att hitta lösenordet behövde barnen söka efter fyra bokstäver runt området. Vid bokstaven fanns också rörelseuppgifter som alla utförde. Som belöning blev det popcorn som fanns i kistan.
Tack Aino och Mall för en rolig förmiddag i strålande solsken.

Braheskolans sångstunder

Varannan fredag samlas alla dagisbarn och båda förskolegrupperna för att sjunga och leka tillsammans. Våra pedagoger är kreativa och skickliga och har alltid förberett roliga stunder som både barnen och vi kollegor uppskattar högt.
På de två senaste gångerna har vi bla fått sjunga om vänskap och träffa en robot som vi programmerat tillsammans.
På Halloweenfesten fick vi besök av Häxan Grön som sjöng och dansade med oss.

Med hjärtat som ledstjärna och positiv pedagogik som metod – möt Braheskolans Siri Nyberg

Siri Nyberg, 35, tf enhetschef för Braheskolan, har alltid vetat att hon vill ha ett människonära arbete. Hon berättar att hon sedan barnsben har haft ett genuint intresse för sina medmänniskor, samt att hon i arbetslivet drivs framåt med hjärtat som ledstjärna. Den som träffat Nyberg vet att orden är allt annat än tomma. När hon beskriver sina arbetsuppgifter och visioner för verksamheten genomsyras diskussionen av ett påtagligt, äkta engagemang. Nyberg är utbildad YH socionom, med inriktning på småbarnspedagogik.


– Jag brinner för att skapa en bra vardag och en bättre framtid för barn och familjer. Jag antar att det är socionomen i mig som oundvikligen ser helheten. Mår familjerna bra, så mår barnen bra, helt enkelt, förklarar hon.


Nyberg har en gedigen bakgrund från praktiskt arbete med barn och familjer. Hon har varit anställd vid staden sedan 2011, i och med att hon redan under studietiden arbetade som handledare på barnhem och inom barnskyddet. År 2014 anställdes hon som vikarierande lärare inom småbarnspedagogik på Skolgatans daghem. Året därpå fick hon fast anställning vid Skolgatans enhet, varifrån hon övergick till nya utmaningar i och med vikariatet som enhetschef för Braheskolans småbarnspedagogiska verksamhet från och med 1.2.2020


Trots att dagarna till stor det fylls av administrativt arbete poängterar Nyberg sin grunduppgift; att finnas till för barnen och personalen.


– Barnen är själva orsaken till varför vi finns här. Detta gäller alla i personalen. Jag vill hålla mig på kartan om vad som händer i grupperna och se hur barnen och familjerna mår. En välmående personal, som känner att de har stöd av sin närmaste chef i alla lägen, är också en effektiv personal. Mår personalen bra, då mår även barnen bra, det är fråga om positiv pedagogik och hållbar social utveckling, förklarar Nyberg sin filosofi.


Rollen som enhetschef innebär, förutom ett administrativt och praktiskt ansvar, framför allt ett pedagogiskt och strategiskt ansvar. Strategin styr arbetssättet och Nyberg är noga med att lyfta fram att all verksamhet utgår från en positiv pedagogik.


– Det kan upplevas som en självklarhet, men är verkligen ett rättesnöre vi ständigt återkommer till i vardagen. Det genomsyrar hela vårt sätt att arbeta. Även så små saker; som hur vi tilltalar och talar med barnen? Hur vi kommunicerar med vårdnadshavarna och hur talar vi om barnen i deras närvaro, och i föräldrarnas närvaro, förklarar Nyberg.


Utgångspunkten bör alltid vara en positiv inställning till barnen. Därifrån tar man sedan nästa steg. Till exempel, hur handskas vi med, eller söker lösning för de utmaningar som finns? Att vara uppmärksamma på avvikande utveckling hos barnen och lyfta fram eventuella svårigheter hör till arbetsuppgifterna. Hand i hand med detta går karaktärsfostran genom fokusering på barnets styrkor, vilket är ett viktigt element inom den positiva pedagogiken.


– Alla individer har styrkor. Samtidigt som det är vår skyldighet att ta upp ett barns utmaningar, väljer vi att arbeta utifrån ett styrkefokuserat sätt, snarare än stämpla någon genom att enbart fokusera på diagnoser och problem. Ett barn med diagnosen ADHD kan ha styrkan att bli ivrig och nyfiken. Då tränar vi på att fokusera ivern och nyfikenheten på ett konstruktivt sätt. Envishet är en annan styrka, som man kan träna på att tygla, beskriver hon.


Nyberg redogör även för var dagens pedagogik skiljer sig från gårdagens; dvs i ifrågasättande av uppställda normer. Inom den positiva pedagogikens karaktärsfostran är det viktigt att våga ifrågasätta varför något barn tilldelas egenskapen ”snäll”. Skall man då alltid vara snäll? Är det bra att vara det, i alla situationer? Det samma gäller egenskapen duktig. Är det alltid en eftersträvansvärd egenskap?


I rollen som pedagog och enhetschef ger Nyberg en eloge till det strategiska arbete som gjorts inom det svenska resultatområdet, i synnerhet formulerandet av gemensamma bildningslöftena.


– Det övergripande löftet till barnen ”hos oss kan du växa till den du vill bli” är en utmärkt formulerad gemensam strävan. Vårt jobb som pedagoger är att knyta an till detta på en konkret nivå, i vardagen och det dagliga arbetet, sammanfattar Nyberg.
Braheskolan: fyra grupper inom småbarnspedagogiken: en med ett till fyrå-åriga barn, en med 3-5 åringar, samt två förskolegrupper. Sedan hösten 2019 omfattas verksamheten av ytterligare en enhet: Sagoön, på Hirvensalo. Braheskolan inhyser även årskurs 1-2, vilket administrativt är en del av Cygnaeus skola med rektorn Nicke Wulff.

Lisätietojen antaja Hudd Isa

Fastlagstisdag 2020

Ingen snö blev det i år på fastlagstisdagen så då ordnade vi en rörelsebana på gården. Essi&Harri hjälpte till att spänna upp den roliga balansbanan,tack!

Runebergsdagen 5.2.2020

I år fick vi igen träffa Johan Ludvig Runeberg. Runeberg gick omkring i alla grupperna och berättade om sitt liv och vi fick lyssna på Vårt land. Till efterrätt fick vi njuta av mycket goda runebergstårtor.

Konst utomhus

I juni månad har alla barn som velat tagit del av ett konstprojekt. Barn från alla grupper har ivrigt hjälpt till att väva en fin tavla på staketet mellan lilla och stora gården
Utdrag ur grunderna för planen om smånarnspedagogik:
När det gäller den visuella uttrycksförmågan är målet att utveckla barnens förhållande till bildkonst, annan visuell kultur och kulturarvet. Barnen ska ges möjligheter att njuta av att skapa bilder och få estetiska upplevelser och erfaren- heter av konst.

Villebrodsgatan 10

Vi kommer att öppna en ny filial till Braheskolan på Villebrodsgatan 10 i hirvensalo i augusti "Sagoön". Där kommer att finnas två grupper "Knytten" med barn i åldern 1-3 år och Pysslingarna med barn i åldern 3-5 år. Personalen kommer att bestå av de som redan arbetat i Braheskolan men också av helt ny rekryterad personal.
Det betyder också att vi kommer att även få ny personal till Braheskolan på Djupdikesvägen till hösten.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä