Småbarnspedagogik och förskoleundervisning

Utvärdering och utveckling av småbarnspedagogisk verksamhet genom observationer

Sedan 2017 har Åbo stads småbarnspedagogik använt sig ett vetenskapligt observationsvektyg utvecklat av Reunamo Education Research https://www.reunamoedu.fi/sv/ .
Från hösten intensifieras observationerna för att alla enheter, daghem och förskolor, ska ha tillgång till resultat på enhetsnivå. Vi ser att observationerna ger oss mycket värdefull information om verksamheten och stöder oss i kvalitetsutvecklingen. 
Vi ber vårdnadshavare ge sitt samtycke till observationerna med blanketten nedan(finska och engelska).

Liitteet:

ReunamoEdu Kehittävä palaute_ vanhempien suostumuslomake.pdf
Våra enheter är numera övningsdaghem.
Behöver du hjälp? Kontakta mig. Hälsningar, Digimentor Björn Bergvall. Telefon 040-3580563.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä