Småbarnspedagogik och förskoleundervisning

Förskoleundervisningens anmälningstid 2.1–15.1.2024

Anmälningen till den svenska förskoleundervisningen i Åbo läsåret 2024–2025 sker elektroniskt i eVaka https://evaka.turku.fi/login under tiden 2.1–15.1.2024. Förskolan inleds den 8.8.2024 och verksamheten följer skolornas läsår.

 

Förskoleundervisningen är avgiftsfri, den ges fyra (4) timmar per dag mellan 8.30–12.30 och ordnas på följande enheter (observera de nya adresserna för Sirkkala och Cygnaeus!):

 

Braheskolan, Djupdikesvägen 27

 

Cygnaeus förskola, Gregorius IX vägen 12

 

Sirkkala förskola, Sirkkalagatan 20

 

Förskolebarn som behöver regelbunden skiftverksamhet kan även anmälas till Daghem Port Arthur, Sofiegatan 7.

 

Övriga kontaktuppgifter

 

Kompletterande småbarnspedagogik

 

  • Kompletterande småbarnspedagogik erbjuds tidigast den 8.8.2024, alltså samma dag som förskolan inleds.

 

  • Blivande förskolebarn i servicesedeldaghemmen säger upp sitt avtal med serviceproducenten när behovet för småbarnspedagogik upphör. Vid behov görs en ny ansökan om plats i småbarnspedagogik samtidigt med förskoleanmälan.

 

  • Vårdnadshavare för barn med placering i Åbo stads kommunala småbarnspedagogik bör informera i samband med förskoleanmälan om behovet för småbarnspedagogik fortsätter i förskolan. Även ändringar i timantalet bör meddelas.

 

Förskolebeslut

 

Förskoleplatsen bör bekräftas inom två veckor från mottagandet av beslutet.

Utvärdering och utveckling av småbarnspedagogisk verksamhet genom observationer

Sedan 2017 har Åbo stads småbarnspedagogik använt sig ett vetenskapligt observationsvektyg utvecklat av Reunamo Education Research https://www.reunamoedu.fi/sv/ .
Från hösten intensifieras observationerna för att alla enheter, daghem och förskolor, ska ha tillgång till resultat på enhetsnivå. Vi ser att observationerna ger oss mycket värdefull information om verksamheten och stöder oss i kvalitetsutvecklingen. 
Vi ber vårdnadshavare ge sitt samtycke till observationerna med blanketten nedan(finska och engelska).

Liitteet:

ReunamoEdu Kehittävä palaute_ vanhempien suostumuslomake.pdf
Våra enheter är numera övningsdaghem.
Behöver du hjälp? Kontakta mig. Hälsningar, Digimentor Björn Bergvall. Telefon 040-3580563.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä