Pedagogiska styrdokument

Pedagogiska styrdokument i vår verksamhet

Förutsättningen för en enhetlig och jämlik småbarnspedagogik är gemensamma styrdokument. 

De lokala planerna ålägger personalen inom småbarnspedagogik i Åbo att förbinda sig till verksamheten enligt lagen om småbarnspedagogik samt enligt värdegrunden, målen och innehållet i grunderna vid såväl daghem som familjedagvård. 


Styrdokumenten i småbarnspedagogiken har de senaste åren reviderats fler gånger. De nyaste grunderna för planen för småbarnspedagogik (2022) tar hänsyn till förändringar som har skett i samhället och i småbarnspedagogiken.

Planen för småbarnspedagogik i Åbo stad är en kvalitetshandbok där målen och innehållet i det nationella strydokumentet: "Grunderna för planen för småbarnspedagogik" har preciserats.

Undervisningen i förskolan styrs av Åbo stads läroplan för förskoleundervisning. 

 

 
 

Den lokala språkstödjande handlingsplanen i småbarnspedagogiken.

Syftet med en språkstödjande handlingsplan är att skapa en struktur för att långsiktigt och
systematiskt stödja barnens språkutveckling. Handlingsplanen är direkt kopplad till de mål som finns
i de nationella styrdokumenten och tanken är att den ska vara ett stöd för att bedriva en verksamhet
som ger alla barn möjlighet att bli framgångsrika i sin språkutveckling.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä