Sirkkala daghem och förskola

Småbarnspedagogikens dag 12.3

Temat för dagen var KONSTFOSTRAN och de olika avdelningarna tolkade temat själva. Vissa lyssnade på klassisk musik medan barnen fick måla fritt och andra doppade fötterna i färg för att sedan dansa på papper