Yhteisöllisen oppilashuollon opelomake

Yhteisöllisen oppilashuollon opelomake

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

YHTEISÖLLISEEN OPPILASHUOLTOTIIMIIN VALMISTAUTUMINEN
Opettajan lomake


Millainen on luokkasi
Yleisilmapiiri?
Työrauha?
Viittaaminen ja tunneilla osallistuminen?
Oppilaiden keskinäinen kannustaminen?
Suvaitsevaisuus?
Kielenkäyttö?
Puolustavatko lapset toisiaan, puuttuvatko kiusaamiseen?
Muuta luokkahengestä?


Opettajan omat toiminmallit
Mitä luokkaa tukevia keinoja olet käyttänyt ja haluaisit kehittää lisää?
Koskien teknisiä ratkaisuja (istumajärjestys, opetusjärjestelyt, tavaroiden paikat, strukturointi, havaintomateriaalit jne)
Pedagogiset ratkaisut (eriyttäminen, ennakoiva tukiopetus, läksykerho jne)
Ryhmädynaamiset ratkaisut (positiivinen palaute jne)
Miten teet yhteistyötä vanhempien kanssa?

Kouluyhteisön tuki
Millaista tukea luokkani saa?Millaista tukea tarvitsisin lisää?

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake