Kouluruokailu ja erikoisruokavaliot

Kouluruokailu osana kasvatustehtävää

Kouluruokailu on olennainen osa koulujemme opetus- ja kasvatustehtävää. Oppilaan hyvinvoinnin, terveyden, oppimisen ja elämäntaitojen turvaamiseksi ja edistämiseksi kouluruokailulla on keskeinen asema ja tehtävä kouluissamme. Sekä opetus- että kouluruokailuhenkilöstö on perehdytettyä ja perehtynyt kouluruokailun ohjaukseen ja kykenee hoitamaan tehtävänsä asianmukaisella tavalla. Oppilaat ovat mukana ruokalistan suunnittelussa ja sen toimivuuden arvioinnissa oppilaskunnan kautta ruokatyöryhmän jäseninä. Oppilaat osallistuvat kouluruokailun käytännön tehtäviin yhteistyössä eri oppiaineiden kanssa sekä esimerkiksi teemapäivien yhteydessä erityisesti ruokasalin koristeluun ja tarjoiluun.

Kouluissamme tarjotaan jokaisena koulupäivänä lakisääteinen, tarkoituksenmukaisesti järjestetty, ohjattu ja täysipainoinen koululounas. Kouluateria on ravitsemussuositusten mukainen, täysipainoinen, vaihteleva, monipuolinen, riittävä ja nautittava kotiruoan veroinen lounas, joka laitetaan tarjolle houkuttelevasti, siististi ja kauniisti. Erityisruokavaliota tarvitsevat saavat täysipainoisen aterian terveydenhoitajan tai lääkärin selvityksen perusteella ja näiden antamien ohjeiden mukaan. Kouluissamme tarjottavat välipalat ovat suositusten mukaisesti linjassa ravitsemuksellisten ja kasvatuksellisten tavoitteiden kanssa. Kouluruokailujen järjestämisen osapuolet sopivat yhteistyössä päivittäisistä käytännöistä oppilaan edun mukaisesti.

Ruokailemme yleisenä lounasaikana oppilaan koulupäivään rytmitettynä klo 9.45 – 12.20. Ravitsemuksellisesti ateria täyttää täysipainoisuuden, kun ruokailija syö kaikki aterian osat. Koulumme aikuiset ovat esimerkkiruokailijoita, jotka ohjaavat oppilaita aterian koostamisessa sekä hyvien tapojen noudattamisessa ruokailun aikana. Oppilaat on perehdytetty hyvän ruokailmapiirin vaalimiseen. Kouluruokailu on koulupäivän oleellinen osa pedagogisena, sosiaalisena ja fyysisenä oppimisympäristönä. Ruokailutilanteissa noudatetaan hyviä tapoja ja otetaan toiset ihmiset huomioon. Jokaisen tehtävä on huolehtia hyvästä ilmapiiristä ruokailun aikana. Kouluruokailu integroituu eri oppiaineiden opetukseen ruoka-, yhteisö-, terveys-, työ-, kansainvälisyys-, monikulttuurisuus- ja kestävän kehityksen teemoissa ja aiheissa.

Kouluruokailua arvioidaan jatkuvan havainnoinnin, ruokailijoiden kuulemisen ja kyselyiden avulla. Kouluruokailua arvioidaan ja kehitetään yhteistyössä oppilaiden, opettajien ja ruokapalveluhenkilöstön kesken. Tavoitteena on sujuva ideoiden vaihto ja toimivien mallien käyttöönotto. Terveellisen ja turvallisen kouluruokailun järjestäminen ja sen onnistumisesta huolehtiminen kuuluu kaikille kouluyhteisön jäsenille.

Ruokalistat:

Ruokalistat löydät : https://www.servi.fi/materiaali/index.tmpl?sivu_id=9594

 

Erikoisruokavaliot

Peruskoulua käyvällä oppilaalla on jokaisena työpäivänä oikeus maksuttomaan, täysipainoiseen ateriaan (Perusopetuslaki 31 §). Terveydellisistä tai uskonnollisista ja eettisistä syistä aiheutuvat ruokarajoitteet otetaan huomioon. Tarkemmin kouluruokailun laatua ohjaa Kouluruokailusuositus (2017), jossa on myös huomioitu erityisruokavalioiden järjestäminen kouluruokailussa. Kouluruokailusuosituksen mukaan terveydellisiin syihin perustuvien erityisruokavalioiden tarve selvitetään kouluterveydenhuollossa.


Huoltajan ilmoituksella tilattava erityisruokavalio

Peruskoulua käyvällä oppilaalla on jokaisena työpäivänä oikeus maksuttomaan, täysipainoiseen ateriaan (Perusopetuslaki 31 §). Terveydellisistä tai uskonnollisista ja eettisistä syistä aiheutuvat ruokarajoitteet otetaan huomioon. Tarkemmin kouluruokailun laatua ohjaa Kouluruokailusuositus (2017), jossa on myös huomioitu erityisruokavalioiden järjestäminen kouluruokailussa. Kouluruokailusuosituksen mukaan terveydellisiin syihin perustuvien erityisruokavalioiden tarve selvitetään kouluterveydenhuollossa.

Mikäli oppilas tarvitsee erityisruokavalion terveydellisistä, uskonnollisista tai eettisistä syistä, toimitaan seuraavien ohjeiden mukaisesti: https://www.servi.fi/servi_oy/sivu.tmpl?sivu_id=11221

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä