Aamu- ja iltapäivätoiminta

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu vl. 1-2 sekä erityisen tuen oppilaille.

Ryhmät toimivat koulupäivinä joko klo 7.30 – 10.00 tai klo 12.00 -17.00 välisenä aikana lukuun ottamatta lauantaityöpäiviä.

Ryhmän toiminta käynnistyy lukuvuoden alkaessa, mikäli hakijoita on vähintään viisi aamupäiväryhmään ja vähintään seitsemän iltapäiväryhmään. Ryhmän toiminta päättyy, mikäli toimintaan osallistuvien lasten lukumäärä jää kahden peräkkäisen kuukauden ajan alle em. lukumäärän. Niillä kouluilla, joilla järjestetään myös esioppilaiden osapäivähoitoa, voi toimintaan osallistuvien oppilaiden määrä alittaa em. lukumäärät.

Oppilaan kuljetuksista kotoa aamupäivätoimintaan ja iltapäivätoiminnasta kotiin vastaa huoltaja. Lapsi voi myös itse kulkea matkan aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajien ja vanhempien keskinäisellä sopimuksella.

Mikäli oppilaan omalla koululla toimintaa ei järjestetä, voi oppilas kulkea kaupungin järjestämissä koulukuljetuksissa oman koulun ja aamu- ja iltapäivätoimintapaikan välillä silloin, kun kuljetukset sopivat kaupungin järjestämien koulukuljetusten yhteyteen.

Toimintaan hakeminen:

Toimintaan haetaan ensisijaisesti sähköisesti Wilmassa.

Koulutulokkaiden huoltajat ovat saaneet Wilma-tunnukset (kouluun ilmoittautumisen yhteydessä), joilla pääsee täyttämään hakulomakkeen. Ensimmäisen vuosiluokan oppilaiden huoltajat pääsevät Wilmaan olemassa olevilla tunnuksillaan. Mikäli huoltajalla ei ole käytettävissään tunnuksia, niitä voi pyytää asianomaiselta koululta.

Linkki aamu- ja iltapäivätoiminnan sähköiseen hakemukseen aukeaa Wilmaan kirjautumisen jälkeen kohdasta "Hakemukset ja päätökset" ja sieltä oikean laidan kohdasta "Tee uusi hakemus".

Päätökset toimintapaikasta:

AIP-paikan myöntämisestä tehdään sähköisesti hakeneille sähköinen päätös Wilmassa. Paperilomakkeella paikka hakeneelle toimitetaan päätös postissa. Huoltajalle ilmoitetaan viimeistään kahden viikon kuluessa hakuajan päättymisestä, jos toimintaa ei hakijoiden vähäisen määrän takia aloiteta. Jos ryhmään on tulossa lapsia enemmän kuin siihen voidaan ottaa, suoritetaan valinta arpomalla.

Maksut:

Sivistyslautakunnan 23.6.2020 hyväksymät maksut:

Maksu määräytyy sen mukaan, kuinka monta tuntia lapsi on toiminnassa mukana:

 

Maksu/kk

 

Enintään Enintään  Yli

 3 h 4 h  4 h

 

toimintapäiviä yli 10 / kk  90 €  120 €  150 €

 

toimintapäiviä enintään 10 / kk 45 €  60 €  75 €

 

Ryhmään voidaan ottaa lapsia satunnaisesti ilman eri hakemusta, jos esim. huoltajalla on pakollinen ja kiireellinen meno. Kyse on oltava aivan satunnaisesta tarpeesta. Tällöin kertamaksu on 12 €/kerta. Maksu määräytyy ensisijaisesti huoltajan ilmoittaman tunti- ja hoitopäivien määrän perusteella. Jos tuntimäärässä tai hoitopäivien määrässä (yli/alle 10) tapahtuu muutoksia pysyvästi, tulee siitä toimittaa uusi lomake, jonka mukaan laskutus muuttuu palauttamista seuraavan kuun alusta. Enemmän kuin 3 h kuukausittainen ylitys päiväkohtaisissa hoitoajoissa nostaa maksun seuraavaan maksuluokkaan kyseisessä kuussa.

Vapautuksen kuukausimaksusta saa ainoastaan toimittamalla Sivistyspalvelukeskukseen todistuksen toimeentuloasiakkuudesta. Todistus tulee olla voimassa aina määräajan, ei toistaiseksi. Vapautuksen kuukausimaksusta saa myös silloin, jos on osoittaa lääkärintodistuksella, että lapsi on ollut sairaana koko kuukauden.

Asiakasmaksut ovat voimassa toistaiseksi. Sivistyslautakunta päättää asiakasmaksujen mahdollisista muutoksista.

Irtisanominen:

Huoltajan on viimeistään viikkoa ennen lapsen toiminnasta poisjääntiä ilmoitettava siitä erillisellä lomakkeella. Lomake toimitetaan Kasvatus- ja opetuskeskukseen ja sen lisäksi huoltajan on ilmoitettava irtisanomisesta samassa ajassa suullisesti ko. toimintapaikan vastaavalle ohjaajalle. Jos irtisanomisohjetta ei noudateta, peritään maksu myös seuraavalta kuukaudelta, vaikka lapsi ei enää olisikaan osallistunut toimintaan.

Lisätietoja: Kasvatus- ja opetuskeskus, opetuspäällikkö Kati Heikkilä, 040 648 2240

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä