Perusopetus

Perusopetus Sastamalassa

 
Sastamalassa on 14 perusopetuksen koulua, joista 11 on alakouluja, kaksi yläkouluja ja yksi yhtenäiskoulu (vl 1 – 9).

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään 12 koululla.

Maahanmuuttajien valmistavaa opetusta järjestetään tarpeiden mukaisesti.

Varhaiskasvatus vastaa esiopetuksesta. Esiopetuksen ja esiopetuksen päivähoidon järjestämisessä sekä esi- ja alkuopetuksen nivelvaiheessa tehdään tiivistä yhteistyötä.

Joustavaa perusopetusta järjestetään Sylvään koulussa (JOPO) 7. – 9. luokan oppilaille, joiden oppivelvollisuuden suorittaminen on vaarassa esimerkiksi heikon opiskelumotivaation tai runsaiden poissaolojen vuoksi. JOPO-opetuksessa korostetaan työ- ja toimintapainotteista oppimista.

Vaativan erityisen tuen tukiluokat (alakoulun ja yläkoulun luokat) vastaavat tuen tarpeeseen niiden oppilaiden kohdalla, jotka eivät edes vahvoin tukitoimenpitein muuten selviydy koulussa ja jotka tarvitsevat monipuolista erityistukea elämässään.

Tuen järjestämisellä ja oppilashuollolla vahvistetaan kaikkien oppilaiden mahdollisuutta oppia.

Kerhotoiminnalla tuetaan oppilaiden harrastusmahdollisuuksia.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä