Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet Sastamalassa

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki käsittää oppilaan hyvinvoinnin huomioimisen kokonaisuutena. Tuen tarpeen varhainen havaitseminen ja tukitoimien aloittaminen ovat olennaisia asioita. Tuen toteuttaminen edellyttää yhteistyötä.

Kouluilla toimivat oppilashuoltoryhmät ovat pedaogisia tiimejä, jotka keskittyvät oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin tukemiseen. Pedagogisen tiimin rooli on olennainen osa tukitoimia suunniteltaessa ja koordinoitaessa. Pedagoginen tiimi ohjaa tarvittaessa opettajaa tukitoimien käytännön järjestelyissä. Pedagogisen tiimin peruskokoonpanoon kuuluvat koulunjohtaja tai rehtori, erityisopettaja ja terveydenhoitaja sekä yläkoulussa lisäksi oppilaanohjaaja. Laajennettuun kokoonpanoon voivat kuulua myös koulun sosiaalityöntekijä, koulupsykologi ja muita asiantuntijoita tarpeen mukaan. Oppilaan huoltajan on myös mahdollista olla mukana pedagogisessa tiimissä silloin, kun oman lapsen asioita käsitellään.

Hyvin organisoidut oppilashuollon palvelut sekä muut tukipalvelut varmistavat oppilaan hyvinvoinnin. Sastamalan kaupungissa on tehty oppilashuollon suunnitelma. Oppilashuollon suunnitelmassa kuvataan oppilashuollon ammattihenkilöiden ja koulun välinen yhteistyö. Oppilashuollon ammattihenkilöt osallistuvat oppilaan tilanteen arvioimiseen siirryttäessä tuen tasolta toiselle sekä osallistuvat tarvittaessa tuen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Muita asiantuntijalausuntoja voidaan käyttää täydentämään näkemystä oppilaan kokonaistilanteesta.

Koulun yhteistyötahoja ovat mm. koulupsykologi, sosiaalitoimi, perheneuvola, terveydenhuolto, erikoissairaanhoito sekä nuorisotoimi. Sastamalassa on kehitetty myös perhepalveluverkoston toimintaa eri palveluiden välillä. Perhepalveluverkoston tarkoituksena on mm. lisätä yhteistyötä eri hallintokuntien ja palveluiden välillä sekä edistää asiakkaiden palveluiden toimivuutta ja tarkoituksenmukaisuutta

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä