HI3 Itsenäisen Suomen historia

Itsenäisen Suomen historia (HI3)

Pakollinen kurssi.
Kurssilla analysoidaan Suomen historian keskeisiä muutosprosesseja ja kehityslinjoja taustoineen autonomian ajan loppupuolelta nykyaikaan. Keskeisiä tarkastelun kohteita ovat Suomen valtiollisen ja kansainvälisen aseman kehittyminen, muutoksiin liittyvät kriisit, siirtyminen sääty-yhteiskunnasta kansalaisyhteiskuntaan sekä poliittiset, taloudelliset ja kulttuuriset murrokset


Sortokaudet.PNG
Eetu Iston teos Hyökkäys vuodelta 1899