HI2 Kansainväliset suhteet

Kansainväliset suhteet (HI2)

Pakollinen kurssi.
Kurssi tarkastelee kansainvälisen politiikan keskeisiä ilmiöitä ja valtasuhteiden muutoksia 1900-luvun alusta nykypäivään. Kurssilla analysoidaan kansainvälistä politiikkaa taloudellisen ja ideologisen kilpailun kenttänä. Keskeiset sisällöt: maailmansotien aika, kaksinapainen maailmanjärjestys, globaali keskinäisriippuvuuden maailma. Kuvaus ensimmäisestä maailmansodasta:https://www.youtube.com/watch?v=njINCi9iIrA

Wienin kongressi 1814-1815