PRESENTATION ESITTELY

VÄLKOMMEN TILL SVARTÅ DAGHEM - TERVETULOA MUSTION PÄIVÄKOTIIN!


Svartå daghems tre avdelningar finns i Svartå by som hör till Raseborgs stad. Daghemmet grundades 1984. Då bestod det av en svenskspråkig och en finskspråkig grupp.

År 2018 finns det två finskspråkiga grupper, Nallet för 1-3åringar och Sudenpennut för 4-5 åringar samt förskolebarn.
Daghemmets svenska avdelning, Trollungarna finns i en lägenhet i Svenska skolan.

Den närliggande naturen är viktig för alla våra grupper. Daghemmens gårdar lockar till lek och skolbarnens närhet ökar känslan av samhörighet.Mustion päiväkoti ryhmineen sijaitsee Raaseporin kaupungin Mustion kylässä. Päiväkoti on perustettu vuonna 1984. Päiväkodissa oli aluksi suomen,- ja ruotsinkielinen ryhmä.

Vuonna 2018-2019 Mustion päiväkodissa on kaksi suomenkielistä ryhmää: 1-3 vuotiaiden Nalle-ryhmä ja 4-5 vuotiaiden sekä esikoululaisten Sudenpennut-ryhmä. Päiväkotimme ruotsinkielinen ryhmä, Trollungarna asustaa Svartå skolanin yhteydessä olevassa päiväkotitilaksi muutetussa asunnossa.

Kaikille päiväkotiryhmillemme ympäröivä luonto on tärkeä. Pihat houkuttelevat leikkiin ja koulun läheinen sijainti mahdollistaa yhteistyön ja koulun tilojen käytön osana varhaiskasvatuksen oppimisympäristöä.