Föräldraföreningen

STÖDFÖRENINGEN FÖR DAGHEMMET SKOGSGLÄNTAN R.F.

STÖDFÖRENINGEN FÖR DAGHEMMET SKOGSGLÄNTAN R.F

Stödföreningen för daghemmet Skogsgläntan har som uppgift att stöda daghemmets verksamhet genom att ordna något extra för barnen i daghemmet, sådant som daghemmets egen budget inte tillåter.

Medlemmar i föreningen blir Du och Din familj genom att betala medlemsavgiften.

Ekenäs Sparbank, konto nr. FI15 4170 0010 0032 06 15 € / Kalenderår

Föreningen är registrerad, dess verksamhet handhas av en styrelse, som väljs på årsmötet för ett år i gången. 

Styrelsen 2019

Ordförande: Alexander Stenroos astenroo@gmail.com

Vice-ordförande: Eva Mäenpää
maenpaa_eva@hotmail.com

Sekreterare: Annika Ljunggren
annika-ljunggren@hotmail.com

Kassör: Sandra Silfver
sandra.silfver@gmail.com

Medlem: Marika Ljunggren
marika.ljunggren@hotmail.com

Suppleanter: Minna Opara och Julia Scheinin

Föreningen finns även som en sluten grupp på Facebook, Skogsgläntan – Ekenäs. Välkomna med i gruppen på adressen https://www.facebook.com/groups/ekenasskogsglantan

 

Vi önskar att Du och Din familj blir medlemmar i stödföreningen, vi jobbar ju för att kunna ge våra barn på daghemmet en extra guldkant på tillvaron.

Alla nya medlemmar hjärtligt välkomna!

Styrelsen