Föräldraföreningen

STÖDFÖRENINGEN FÖR DAGHEMMET SKOGSGLÄNTAN R.F.

STÖDFÖRENINGEN FÖR DAGHEMMET SKOGSGLÄNTAN R.F

Stödföreningen för daghemmet Skogsgläntan har som uppgift att stöda daghemmets verksamhet genom att ordna något extra för barnen i daghemmet, sådant som daghemmets egen budget inte tillåter.

Medlemmar i föreningen blir Du och Din familj genom att betala medlemsavgiften.

Ekenäs Sparbank, konto nr. FI15 4170 0010 0032 06 15 € / Kalenderår

Föreningen är registrerad, dess verksamhet handhas av en styrelse, som väljs på årsmötet för ett år i gången. 

Styrelsen 2019

Ordförande: Alexander Stenroos astenroo@gmail.com

Vice-ordförande: Eva Mäenpää
maenpaa_eva@hotmail.com

Sekreterare: Annika Ljunggren
annika-ljunggren@hotmail.com

Kassör: Sandra Silfver
sandra.silfver@gmail.com

Medlem: Marika Ljunggren
marika.ljunggren@hotmail.com

Suppleanter: Minna Opara och Julia Scheinin

Föreningen finns även som en sluten grupp på Facebook, Skogsgläntan – Ekenäs. Välkomna med i gruppen på adressen https://www.facebook.com/groups/ekenasskogsglantan

 

Vi önskar att Du och Din familj blir medlemmar i stödföreningen, vi jobbar ju för att kunna ge våra barn på daghemmet en extra guldkant på tillvaron.

Alla nya medlemmar hjärtligt välkomna!

Styrelsen

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä