Personal / Henkilökunta

Personal / Henkilökunta

Valkovuokot, suomenkielinen 3-5 vuotiaat ja esikoulu

Päivi Orjala, varhaiskasvatuksen opettaja
Anne Nyman, varhaiskasvatuksen lähihoitaja
Susanne "Sanne" Heerman-Lundelin,varhaiskasvatuksen lähihoitaja
Kaisa Kosunen, ryhmäavustaja
 

Blåsippan, svenska 3-5 åringar och förskola

Bettina "Betti" Wiberg, lärare i småbarnspedagogik
Leona Helander, lärare i småbarnspedagogik
Johanna Nielsen, barnskötare inom småbarnspedagogik
Janina Björmans, gruppassistent