Info inför hösten! 29.5.2020

STORT TACK TILL ER ALLA FÖRÄLDRAR FÖR ATT NI LÄMNAT IN SEMESTERLAPPARNA!!!

DE SOM BEHÖVER VÅRD UNDER TIDEN 29.6 – 31.7 KOMMER ATT FÅ INFORMATION OM ARRANGEMANGEN.

FRÅN 3.8. STRÄVAR VI EFTER ATT VARA TILLBAKA PÅ EGNA AVDELNINGAR OCH FRÅN HÖSTEN KOMMER VI ATT JOBBA ENLIGT FÖLJANDE:

BLÅMESAR (födda 2017-2019):

Jenny Törnroos, lärare inom småbarnspedagogik

Regina Sandberg, barnskötare

Sandra Orre-Westerlund, barnskötare

SPARVAR (födda 2017-2019):

Sabina Gustafsson, lärare inom småbarnspedagogik

Carolina Wallén, barnskötare

Toni Romberg, barnskötare kommer att vara ledig höstterminen. Hennes vikarie klarnar inom junimånad

TRANOR (födda 2015-2016):

Jessica Svartström, lärare inom småbarnspedagogik

Pernilla Berg, lärare inom småbarnspedagogik

Ann-Charlott Koponen, barnskötare

Eija Flinck, assistent

LÄRKOR (förskolan):

Malin Karlsson, lärare inom småbarnspedagogik

Pirkko Huolman, barnskötare

Lena Stigell, barnskötare