Sparvarna

Info inför hösten! 29.5.2020

STORT TACK TILL ER ALLA FÖRÄLDRAR FÖR ATT NI LÄMNAT IN SEMESTERLAPPARNA!!!

DE SOM BEHÖVER VÅRD UNDER TIDEN 29.6 – 31.7 KOMMER ATT FÅ INFORMATION OM ARRANGEMANGEN.

FRÅN 3.8. STRÄVAR VI EFTER ATT VARA TILLBAKA PÅ EGNA AVDELNINGAR OCH FRÅN HÖSTEN KOMMER VI ATT JOBBA ENLIGT FÖLJANDE:

BLÅMESAR (födda 2017-2019):

Jenny Törnroos, lärare inom småbarnspedagogik

Regina Sandberg, barnskötare

Sandra Orre-Westerlund, barnskötare

SPARVAR (födda 2017-2019):

Sabina Gustafsson, lärare inom småbarnspedagogik

Carolina Wallén, barnskötare

Toni Romberg, barnskötare kommer att vara ledig höstterminen. Hennes vikarie klarnar inom junimånad

TRANOR (födda 2015-2016):

Jessica Svartström, lärare inom småbarnspedagogik

Pernilla Berg, lärare inom småbarnspedagogik

Ann-Charlott Koponen, barnskötare

Eija Flinck, assistent

LÄRKOR (förskolan):

Malin Karlsson, lärare inom småbarnspedagogik

Pirkko Huolman, barnskötare

Lena Stigell, barnskötare

Uppdaterad info 29.5.2020

Symptomfri till småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen

Barn, som har allergi eller astma, bör ha medicineringen optimerad så att barnen är symptomfria i småbarnspedagogiken eller förskoleundervisningen. Om symptomen inte försvinner bör barnet stanna hemma. Ta kontakt med hälsovården om allergisymptomen avviker från tidigare år.

Om barnet har infektionssymptom (feber, hosta, snuva, andningsbesvär, muskelvärk, trötthet, illamående eller diarré) bör man vara i kontakt med hälsovården för att bedöma behovet av coronatest.

Nya misstänkta allergisymptom behöver utredas för att utesluta lindriga coronasymptom och för att få rätt diagnos. Om det är tveksamt om ditt barn är i skick att komma till daghemmet och om situationen är långvarig rekommenderas ett skriftligt ställningstagande från vårdande läkare.  Hälsovården kan skriva intyg om sjukt barn till arbetsgivare.

 

Tove Wide Nina Aartokallio, 

chefsläkare chef för småbarnspedagogik 019 289 2150

 

 

Oireettomana varhaiskasvatukseen ja esikouluopetukseen

Lapsilla, joilla on allergia tai allerginen astma, tulisi olla lääkitys optimoituna siten, että he ovat oireettomia tullessaan varhaiskasvatukseen. Jos lääkityksen avulla oireet eivät katoa, tulee jäädä kotiin. Ottakaa yhteyttä terveydenhuoltoon, jos allergiaoireet poikkeavat aikaisemmista vuosista. 


Jos lapsella on tulehdusoireita (kuumetta, yskää, nuhaa, hengitysvaikeuksia, lihassärkyä, väsymystä, pahoinvointia, ripulia), tulee olla yhteydessä terveydenhuoltoon koronatestin tarpeen arvioimiseksi.


Epäilyt uusista allergiaoireista tulee tutkia koronaepäilyn poissulkemiseksi ja uuden diagnoosin saamiseksi. Jos olet epävarma onko lapsesi siinä kunnossa että voi osallistua varhaiskasvatukseen ja jos tilanne on pitkäaikainen suosittelemme kirjallista kannanottoa hoitavalta lääkäriltä. Terveydenhoitaja voi kirjoittaa todistuksen sairaan lapsen hoitamisesta työnantajalle.

 

Tove Wide, johtava lääkäri Nina Aartokallio, varhaiskasvatuksen päällikkö 019 289 2150

 

Info

Bästa vårdnadshavare

Återgång till småbarnspedagogiken 14.5.2020
Avvecklingen av begränsningarna innebär att man från 14.5 inom småbarnspedagogiken tillämpar den lagstiftning som råder under normala förhållanden. Vi återgår till vardagen med försiktighet och tar i beaktande de anvisningar som Institutet för hälsa och välfärd samt Undervisnings- och kulturministeriet har utarbetat. Varje enhet slår fast sin egen praxis och lösningar utgående från de resurser som finns tillhanda. Daghemmen informerar familjerna skilt om dessa. Det kan till exempel handla om tillvägagångssätt att överlåta barnet på morgonen till personalen. Andra personer än personalen och barnen ska helst inte vistas i daghemmets utrymmen inomhus eller utomhus. Vi bygger upp vardagen så att bekant personal vistas med sin egen barngrupp. Vid mån av möjlighet är barnantalet mindre än normalt under dagen och vi delar in barngruppen i smågrupper så långt det är möjligt.

Under sommarmånaderna kan vi inte garantera att samma personal arbetar med barngruppen. Vi försöker också undvika så långt det är möjligt att blanda barngrupper. Vi gör vårt bästa att erbjuda en så trygg vardag som möjligt. Vi informerar skilt om daghemmens öppethållningstider under sommaren. Vi är mycket utomhus och bygger upp vardagen så att vi fungerar i olika skift. Denna vår ordnar vi inte vårfester eller besöksdag till förskolan.

Sjukt barn hämtas inte till daghemmet eller förskolan
Ett sjukt barn får inte delta i småbarnspedagogisk verksamhet eller förskoleundervisning. Det kan handla om symptom som andnings- och luftvägsinfektioner, hosta, halsont, andnöd, muskelvärk, magsymptom och huvudvärk. Enheterna har rätt att inte ta emot ett barn som verkar sjukt. Ifall ett barn insjuknar under dagen flyttas barnet omedelbart till ett separat utrymme med en vuxen för att vänta på en förälder. Vi håller strikt fast vid dessa anvisningar.

Riskgrupper
Om ett barn hör till riskgruppen eller har närstående t.ex. ett syskon som hör till riskgruppen bör vårdande läkaren bedöma huruvida det är tryggt att återgå tilll daghemmet eller förskolan.

Förskoletransporter
Förskoletransporter fortsätter enligt normal tidtabell. Inga restriktioner gällande förskoletransporter har kommit. Vårdnadshavarna ska informera chaufförerna om barnet inte ska ha förskoletransport.

Lunch och mellanmål
Lunchen sker med den egna gruppen och maten serveras. Då barnen äter ser vi till att barnen håller tillräckliga avstånd till varandra. Händerna ska tvättas före och efter måltider.

Hygien
Händerna tvättas när man kommer till daghemmet eller förskolan och innan man går hem (om man vistats inomhus). Dessutom ska händerna tvättas innan maten och då man kommer in från gården, när man nyst, hostat eller om händerna är smutsiga. Engångshanddukar används. Om man inte kan tvätta händerna används handdesinfektionsmedel, användning övervakas av vuxna. Vi rekommenderar att barnen har skilda kläder då de deltar i småbarnspedagogiken eller förskoleundervisningen. Om man nyser eller hostar används engångsnäsdukar och de slängs efter användning. Om man inte har näsduk hostar/nyser man i armvecket. Efter det tvättas händerna. Användning av ansiktsmasker rekommenderas inte. Det är viktigt att barnet får känna närhet och trygghet av en vuxen trots effektivare hygienrutiner. Barnen måste få leka och vara tillsammans. Vi minimerar fysisk kontakt i verksamheten genom att vara ute så mycket som möjligt under dagen. Restriktionerna om gruppstorlekar gäller inte småbarnspedagogiken, ej heller avstånden.

Städning
Användningen av gemensamma arbetsredskap och material undviks så långs som möjligt/ tvättas mellan användning. Barnen får inte ha med egna leksaker hemifrån, inte heller ”natidjur”. Lokalvården har effektiverat städningen i enlighet med direktiven.

Vi följer med situationen hela tiden och tar i beaktande eventuella uppdaterade anvisningar framöver.


Nina Aartokallio Chef för småbarnspedagogik

VIKTIGT TELEFONNUMMER

Hälsovårdare svarar på frågor kring flunssa symptom må-fre kl 8-20

TELEFON NUMMER 019-2893141

Här kan man också få intyg på att stanna hemma med sjuka barn, istället för att ringa rådgivningen.

CORONA - INFO

OBS!! Förlängt till 13.5.2020

Information till föräldrar inom småbarnspedagogik och förskola under tiden 17.3 – 13.4 2020

I enlighet med statsrådets beslut ordnas småbarnspedagogik och förskola i kommunerna. Om ni har möjlighet att sköta era barn hemma ska ni göra det. Barn som varit utomlands ska stanna hemma från dagvården i 14 dagar.

Dagvårdsavgifter kompenseras.

Om ert barn hostar, har feber 37,5 och ny snuva ska barnet vara hemma tills de är symptomfria.


med vänlig hälsning

Tina Nordman

Bildningsdirektör

Kathrine Berg

Tf chef för småbarnspedagogikÖNSKEMÅL I CORONATIDER

 

  • VI ÖNSKAR ATT ALLA FÖRÄLDRAR / ANDRA SOM BESÖKER OSS TVÄTTAR HÄNDERNA ENLIGT ANVISNINGARNA BÅDE DÅ NI KOMMER TILL DAGIS OCH DÅ NI GÅR HEM
  • VI ÖNSKAR ATT NI INTE HÄMTAR SJUKA BARN, ELLER DERAS SYSKON TILL DAGIS.

TRÖSKELN ATT STANNA HEMMA SKALL VARA LÅG – SÅ ÄVEN FÖR PERSONALEN

  • VI ÖNSKAR OCKSÅ ATT NI TAR HEM ALLA ONÖDIGA KLÄDER OCH SAKER SOM KAN FINNAS PÅ BARNETS HYLLA FÖR ATT UNDERLÄTTA STÄDNINGEN

TACK TILL ALLA NI SOM KAN VÅRDA ERA BARN HEMMA!

DETTA HJÄLPER TILL ATT HÅLLA GRUPPERNA MINDRE OCH PÅ SÅ SÄTT MINSKA SMITTOSPRIDNINGEN!

 

TILLSAMMANS KLARAR VI DET HÄR!

Välkommen till Sparvarna!

Vi är en småbarns avdelning med 13 stycken barn i åldern 1-3år. På avdelningen jobbar en lärare inom småbarnspedagogik och två barnskötare inom småbarnpedogik. Vi jobbar mycket i småbarngrupper för att kunna ge tid och utrymme åt varje barn.