Plan för förebyggande av mobbning

Lekar som stöder samarbete

Vatten i stöveln
Lika många barn är inne i rummet (ex. 5 barn) och utanför rummet. Barnen inne i rummet väljer ett barn var av de som är utanför rummet. Ett barn i taget kommer in och niger eller bockar framför ett av barnen. Niger eller bockar barnet framför "rätt" barn klappar man och barnet stannar inne i rummet. Niger eller bockar barnet framför "fel" barn säger man "vatten i stöveln" och barnet hoppar ut på ett ben. Sedan är det följande barns tur.

Hunden och benet
Barnen sitter i ring. Ett barn är hund och är inne i ringen. Det barnet får inte se då ett ben (ex. en kloss) ges åt ett annat barn, som gömmer benet bakom ryggen. Sedan säger barnen: "Alla händer bakom ryggen, nu får hunden vakna." Hunden vaknar och skäller snällt framför ett barn, som sedan visar sina händer. Ifall det barnet inte har benet fortsätter hunder till ett annat barn och skäller där. Ifall barnet, som hunden skällde framför, har benet får det barnet bli hund nästa gång.

"Hularingslek"
Barnen står i en ring, hand i hand. Hularingen hänger på något barns arm. Hularingen ska gå runt i ringen utan att någon stäpper taget.

Samarbetslekar med fallskärm
Med fallskärmen kan man leka olika samarbetslekar. Ett exempel är popcornsleken där man lägger många bollar på fallskärmen och så skakar men skärmen, så att "popcornen" hoppar.

Ballonglek
Barnen står i ring och håller varandra i händerna. Kasta upp en ballong och försök tillsammans hålla ballongen i luften utan att någon stäpper händerna.

≡ innehåll