Ansökan om plats inom småbarnspedagogik

Ansökan om kommunal plats inom småbarnspedagogik kan lämnas in året om. Ansökan ska lämnas in senast 4 månader innan vården behövs. Om en vårdplats behövs från början av augusti, ska ansökan vara inlämnad före slutet av mars. Familjerna delges ett platsbeslut inom maj månad, om barnet börjar inom småbarnspedagogiken i augusti.

Om behovet av småbarnspedagogik uppstår på grund av förvärvsarbete, studier eller utbildning så att tidpunkten inte kunnat förutsägas, bör man anhålla om plats inom småbarnspedagogik så snabbt som möjligt, dock senast två veckor innan barnet behöver småbarnspedagogik.

Staden försöker uppfylla vårdnadshavarnas önskemål så långt som möjligt, men har rätt att ordna småbarnspedagogiken utågenden från de möjligheter som står till buds. Äldre barn och barn med särskilda behov rekommenderas oftast en plats vid ett daghem, medan yngre barn kan få småbarnspedagogik inom familjedagvården. Kommunen är dock skyldig att erbjuda varje barn under skolåldern en plats inom småbarnspedagogiken på sitt modersmål.

När småbarnspedagogiken inleds och i början av varje verksamhetsår, inlämnas inkomstutredning.
Om inkomstutredning inte företes inom utsatt tid uppbärs alltid högsta avgift.

Ansökan görs i första hand elektroniskt på adressen:
https://www.raseborg.fi/barn-unga-och-utbildning/dagvard-forskola/ansokan