Aktuellt

Ansökan till förskola, språkbad och småbarnspedagogik

ANSÖKAN TILL FÖRSKOLA 28.1-11.2.2019
Året innan läroplikten börjar ska barnet delta i förskoleundervisning som varar ett år eller alternativt i annan verksamhet som uppfyller förskolans målsättning. Ni vårdnadshavare ansvarar för barnets deltagande.
Ansökan görs i första hand elektroniskt.
Alternativt kan ansökningsblanketten printas ut från stadens hemsida eller avhämtas från bildningskansliet/ småbarnspedagogik (Raseborgsvägen 37, våning 2, Ekenäs) samt från alla dagvårdsenheter i kommunen.
Varje förskola samarbetar med en fastställd skola för att underlätta och förtydliga samarbetet mellan förskolan och nybörjarundervisningen. På stadens hemsida finns förteckning över närförskolor från hösten 2019.
Om ert barns väg till förskolan är längre än 3 kilometer har barnet rätt till förskoletransport. Anhållan om avgiftsbelagd eller avgiftsfri förskoletransport görs på en skild blankett. Barnet har inte rätt till förskoletransport till och från småbarnspedagogiken.
Daghemsföreståndarna för respektive daghem svarar gärna på frågor gällande förskoleundervisningen.


ANSÖKAN TILL SPRÅBAD 28.1-11.2.2019
Ansökningstiden till språkbadet är 28.1-11.2.2019, ifall lediga platser finns förlängs ansökningstiden.
I Raseborg finns språkbadsgrupper inom småbarnspedagogiken för barn 3-5 år på fyra olika daghem.
Språkbad för finska barn som lär sig svenska ordnas i Ekenäs på Mäntykoto daghem och i Karis på Kila daghem.
Språkbad för svenska barn som lär sig finska ordnas i Ekenäs på Rasebo daghem och i Karis på Solbacka daghem.

ANSÖKAN OM SMÅBARNSPEDAGOGIK

En ansökan om småbarnspedagogik kan lämnas in året om.
Ansökan ska lämnas in senast 4 månader innan vården behövs. Om en vårdplats behövs från början av augusti, ska ansökan vara inlämnad före slutet av mars.
Familjerna delges ett platsbeslut inom maj månad om barnet börjar inom småbarnspedagogiken i augusti.
Om tidpunkten för behovet av vård inte kan förutses och behova av en vårdplats beror på plötslig sysselsättning eller plötsligt erhållande av studieplats, ska man ansöka om en vårdplats så snart som möjligt, dock senast två veckor innan vården behövs.
Ansökan görs i första hand elektroniskt. Inloggningen kräver identifiering.
Du kan även göra ansökan på pappersblankett som man kan skriva ut här: länk.
Ifall familjen inte tar emot en beviljad vårdplats och önskar en annan vårdplats, ska familjen lämna in en ny ansökan. Då iakttas den ovan nämnda behandlingstiden på fyra månader då man ordnar en ny vårdplats.

Morsdags- och farsdagsfirande

Info till föräldrar angående

daghemmets praxis med mors- och farsdagsfirande

Till daghemmets tradition har hört att i många år inför fars- och morsdag tillsammans med barnen göra någon present och ett kort att uppvakta sin förälder med.

Tiderna förändras och de traditionella familjestrukturerna likaså.

Idag är det inte självklart att alla barn har en relation till två föräldrar , vilket gör att med våra gamla traditioner hamnar dessa barn lätt i kläm och känner sig obekväma ; Till vem skall jag då göra en present?

För att inte utsätta något barn för sådana situationen har vi beslutat att Firandet av mors och farsdagar i fortsättningen sker bland den egna familjen på det sätt den enskilde familjen önskar och vi på daghemmet inte på något sätt deltar i den.

Vi hoppas att alla familjer kan respektera vårt beslut fast det kanske inte är aktuellt i just er familj.

Ann

Barnsjukdomar

Infektioner hos barn: isoleringstider i hemmet

Enterovirusinfektion: tills symptomfri

Enterorokko: ingen isolering

Gastroenterit: Noro : 2 symptomfria dagar

Rota: tills symptomfri

Pertussis ( kikhosta, hinkuyskä): 5 dagar från behandlingens inledning

Impetigo (märkärupi): 24 timmar från behandlingens inledning

Parotit (påssjuka, sikotauti)): 9 dygn från svullnadens början ( oftast på sjukhus)

Pneumoni: orsakad Haemophilus influenzae: 24 timmar från behandlingens inledning

Streptokock A-infektion ( svalg , hud och sårinfektioner): 24 timmar från behandlingens inledning. Tandborstar skall bytas till samtliga familjemedlemmar. Ifall behandling inte påbörjas , avstängs barnet från daghemmet (vid epidemi). Epidemi= 15% av barnen i en grupp insjuknat inom de senaste veckorna i infektion orsakad av Strep-A.

Rubella (vihurirokko): 7 dygn från att utslagens upptäcktes

Salmonella: till symptomfri + 2 symptomfria dagar

Scarlakansfeber( tulirokko) : 24 timmar från behandlingens inledning

Skabb (syyhy): 24 timmar efter behandlingens inledning

Springmask( kihomato): ingen isolering

Svinkoppor (märkärupi): Per os behandling: 24 timmar från behandlingens inledning

Lokalbehandling: 48 timmar från behandlingens inledning

Löss (täit): dagen efter att behandlingen gjorts kan barnet återgå till dagvård. Om lössen upptäcks under dagen i daghemmet behöver barnet inte sökas hem omedelbart förutom om föräldrarna så besluter. Viktigt att påminna om städningens betydelse.

Mässling (tuhkarokko): tills symptomfri

Varicella (vattkoppor, vesirokko)): 6 dygn eller tills lesionerna torkat

Ögoninflammation (silmätulehdus): ingen isolering

Öroninflammation (korvatulehdus): ingen isolering

För ytterligare information: kontakta Raseborg stads hygienskötare 019-2893110