Sähköiset palvelut

Varhaiskasvatuksen asiointi

Varhaiskasvatuksessa on käytössä kolme sähköistä kanavaa, joiden kautta asiointi tapahtuu. Nettisivuillemme on koottu varhaiskasvatuksen yleiset asiat sekä yksiköiden omat sivut, sähköiseen asiointipalveluun asiakaspäätökset ja Edlevo -sovellukseen hoitoajat.

Olemme pyrkineet löytämään käyttöömme helppoja ja tietoturvallisia ratkaisuja. Alla on hieman tarkemmin siitä, mitä viestimme ja missä. Emme kuitenkaan unohda sitä tärkeintä, kasvokkain tapahtuvaa viestintää! 

Orimattilan varhaiskasvatuksen ja yksiköiden omat www-sivut

 • Tieto kaikista varhaiskasvatuksen palveluista, asiakasmaksuista, lomakkeista, varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmista sekä ajankohtaisista asioista löytyy internetistä osoitteesta https://peda.net/orimattila/v

Sähköinen asiointipalvelu

 • Sähköisiin päätöksiin pääsee varhaiskasvatuksen www-sivujen kautta kohdasta Sähköiset palvelut 
 • Sähköisessä asiointipalvelussa voi vahvistaa tai hylätä saadun hoitopaikan, jättää tuloselvityksen, nähdä asiakasmaksupäätöksen ja muuttaa yhteystietojaan 

Edlevo (aiemmin Tieto Edu) sovellus

 • Sovelluskaupoista ladattava mobiilisovellus hoitoaikojen ilmoittamiseen ja ajankohtaisista asioista viestimiseen päiväkodeissa
 • Huoltaja ilmoittaa sovelluksen kautta lapsen hoitoajat ja sairauspoissaolot
 • Huoltaja pystyy seuraamaan sovelluksessa varaamiaan ja käyttämiään tunteja. Varhaiskasvatuksen laskutus perustuu sovittuihin ja toteutuneisiin tunteihin. Jos varatut tai toteutuneet tunnit ylittävät sovitun, varhaiskasvatus laskuttaa seuraavan tuntiportaan mukaisesti.
 • Varhaiskasvatusyksikkö suunnittelee työvuorot ja lasten ruokatilaukset ilmoitusten perusteella
 • Päiväkoti ja lapsen ryhmä tiedottavat sovelluksen kautta ajankohtaisista asioista
 • Sovelluksessa näkyy oman ryhmän kalenteri ja tärkeät päivämäärät
 • Myöhemmin sovellukseen avautuu myös huoltajien ja päiväkodin kahdenvälinen viestintä
 • Sovelluksen käyttöön on saatavilla ohjevideoita. Huomaathan, että kaikki toiminnot eivät välttämättä ole vielä käytössä. 

 

Liitteet:

Edlevo pikaohje
Sähköinen asiointipalvelu pikaohje

Varhaiskasvatuksen tietovaranto Vardaan tallennetaan varhaiskasvatuksessa olevien lasten tietoja

25.3.2019   Lisätietoa https://peda.net/orimattila/v/ukl/hkvl 

Varhaiskasvatuksen tietovaranto (Varda) on uusi, 1.1.2019 käyttöönotettava kansallinen tietovaranto, joka sisältää tietoja varhaiskasvatustoimijoista, varhaiskasvatuksen toimipaikoista, varhaiskasvatuksessa olevista lapsista, lasten huoltajista ja varhaiskasvatuksen henkilöstöstä. Varhaiskasvatuksen tietovarannosta säädetään varhaiskasvatuslaissa. Tietovarannon pohjalta mm. edistetään varhaiskasvatuksen kehittämistä ja päätöksentekoa, tilastoidaan ja tutkitaan varhaiskasvatusta sekä hoidetaan viranomaistehtäviä. Varhaiskasvatuksen tietovarannon ylläpidosta vastaa Opetushallitus. 

Varhaiskasvatuslain mukaan kunnalla ja kuntayhtymällä on velvollisuus tallentaa tiedot varhaiskasvatuksen järjestäjästä ja toimipaikoista sekä lasten tiedot Vardaan 1.1.2019 lähtien. Tallennettavat tiedot sisältävät henkilötietoja varhaiskasvatuksessa olevista lapsista. Vardaan tallennettavat henkilötiedot lapsesta ovat:  

 • nimi, henkilötunnus, äidinkieli, kotikunta ja yhteystiedot 
 • toimipaikka, jossa lapsi on varhaiskasvatuksessa 
 • hakemuksen toimittamispäivämäärä 
 • päätöksen tai sopimuksen alkamis- ja päättymispäivämäärä 
 • varhaiskasvatusoikeuden tuntimääräinen laajuus ja sen käyttöön liittyvät tiedot 
 • tieto varhaiskasvatuksen järjestämisestä vuorohoitona 
 • varhaiskasvatuksen järjestämismuoto 
Lisäksi Opetushallituksen ylläpitämän oppijanumerorekisterin kautta Vardaan yhdistetään seuraavat rekisteröidyn henkilötiedot: 

nimi, oppijanumero ja henkilötunnus tai muu vastaava yksilöintitieto, kansalaisuus, sukupuoli, äidinkieli ja tarpeelliset yhteystiedot. 

Orimattilan kaupunki siirtää operatiivisesta varhaiskasvatuksen tietojärjestelmästä tiedot Vardaan järjestelmäintegraation avulla 1.4.2019 lähtien.  

Rekisteröidyn oikeuksista Vardaan liittyen kerrotaan Pedanetissä: Varda informointiseloste Orimattila.pdf 

Henkilöstöstä ja huoltajista tietoja tallennetaan Vardaan 1.9.2019 lähtien. Henkilöstön ja huoltajien tietojen tallentamista Opetushallitus ja kunta tiedottavat rekisteröityjä viimeistään kesällä 2019. 

Lisätiedot: 

National data warehouse for early childhood education and care Varda will be used to save data on attending children

25 March 2019 

 

The data warehouse for early childhood education and care (Varda) is a new national data warehouse to be launched on 1 January 2019. It will contain information on early childhood education and care actors and units, children attending early childhood education and care, the children’s custodians and ECEC personnel. Provisions on the data warehouse are contained in the Act on early childhood education and care. The data warehouse will be used to promote the development of early childhood education and care and facilitate decision-making, to compile statistics and carry out research on this field, and to perform official duties. The data warehouse will be maintained by the Finnish National Agency for Education.  

Under the Act on early childhood education and care, municipalities and joint municipal authorities will have an obligation to upload data on ECEC organisers and units as well as children's data in Varda as from 1 January 2019. The data to be uploaded contain personal data on children attending early childhood education and care. This personal data on children comprise: 

 

 • name, personal identity code, mother tongue, municipality of residence and contact details 
 • the ECEC unit the child attends 
 • submission date of the application 
 • start and expiry dates of a decision or a contract 
 • scope of the right to early childhood education and care in hours and information on the use of this right 
 • indication that early childhood education and care is organised as non-standard hour child care 
 • the form in which early childhood education and care is organised 

 Through the learner ID register maintained by the Finnish National Agency for Education, the following personal data of the data subject will also be linked to Varda: 

 

 • name, learner ID and personal identity code or other similar identifying data, nationality, gender, mother tongue and the required contact details. 

 Our municipality/joint municipal authority will upload data from our operative ECEC information system to Varda through system integration/ from 1 April 2019.  

For more information on the data subject's rights related to Varda, see Pedanet: https://peda.net/orimattila/v  

Data on personnel and custodians will be saved to Varda as from 1 September 2019. The Finnish National Agency for Education and the municipality will inform the data subjects about the saving of personnel and custodian data at the latest in summer 2019.  

Further information: 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä