Varhaiskasvatusmaksu

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut perustuvat lakiin, jossa säädetään mm. lasten varhaiskasvatuksesta perittävien maksujen määräytymisestä sekä maksujen määräämisen perusteena olevista tuloista. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain (1503/2016) edellyttämät indeksitarkistukset asiakasmaksuun ja tulorajoihin tehdään joka toinen vuosi. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin tulee muutoksia 1.8.2022 alkaen. Asiakasperheiden tulotiedot päivitetään kesä-elokuun aikana.

Kun lapsi aloittaa varhaiskasvatuksessa, perhe toimittaa tulotietolomakkeen liitteineen aloituksesta seuraavan kuukauden 5 päivään mennessä pääsääntöisesti sähköisesti web-asioinnin kautta. Mikäli tuloselvityksiä ei toimiteta määräaikaan mennessä, varhaiskasvatuksen asiakasmaksu määritellään korkeimman maksuluokan mukaiseksi. 

Varhaiskasvatussuhteen jatkuessa tiedot tarkistetaan vähintään kerran vuodessa. Lisäksi
huoltajien tulee ilmoittaa ennakkoon ja viipymättä varhaiskasvatuksen asiakasmaksuun sekä varhaiskasvatusaikaan vaikuttavista muutoksista.

Vuositarkastuksen yhteydessä perhe voi pyytää tarkastamaan tiedot palkkatulojen ja yleisimpien etuuksien osalta Tulorekisteristä linkki lomakkeeseen. Perheen on silti aina ilmoitettava ne tulot, joita Tulorekisteristä ei saada. Näitä ovat mm. yrittäjätulo, metsätulo, vuokratulo ja muut pääomatulot. Lisätietoja saa verohallinnon sivustolta Tulorekisteri - Tulorekisteri (vero.fi).

Pyydämme 1.8.2022 alkavalla toimintavuodella jatkavia perheitä toimittamaan varhaiskasvatuksen asiakasmaksun perusteena olevat tulotiedot 22.7.2022 mennessä. Tarkempi ohje liitteenä.

Tuloselvityksen liitteeksi 
  • Huoltajilta palkkalaskelma, jossa bruttopalkka lisineen + luontaisedut/kk + lomaraha. Laskelmasta tulee ilmetä myös ansiot kuluvalta- ja edelliseltä kalenterivuodelta. (Huoltajaksi katsotaan myös yhteistaloudessa elävät henkilöt) 
  • Todistus eläkkeistä, muista etuuksista ja pääomatuloista tai metsätulosta (esim. äitiys-, sairaus-, kuntoutus-, koulutus- ja työttömyyspäiväraha, työmarkkinatuki, sekä korko- ja osinkotulot) 
  • Itsenäisen liikkeen- tai ammatinharjoittajan tulee toimittaa yrittäjän tuloselvityslomake (liitteeksi tuloslaskelma ja viimeisin verotustodistus).

Linkki usein kysyttyihin kysymyksiin.
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksusta tarkempaa tietoa tältä sivulta https://peda.net/orimattila/v/pl3 löytyvässä asiakasmaksuohjeessa (huom. 1.8.2021 on voimassa 31.7.2022 asti ja eri ohje 1.8.2022 alkaen). Laskuri näyttää nykyhetken mukaisen maksuarvion. 

Liitteet:

Tulotietopyyntö 2022 elokuuta varten

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä