Varhaiskasvatusmaksu

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut perustuvat lakiin, jossa säädetään mm. lasten varhaiskasvatuksesta perittävien maksujen määräytymisestä sekä maksujen määräämisen perusteena olevista tuloista. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain (1503/2016) edellyttämät indeksitarkistukset asiakasmaksuun ja tulorajoihin tehdään joka toinen vuosi. Seuraavat tarkistuksen mukaiset asiakasmaksut astuvat voimaan 1.8.2020. Asiakasperheiden tulotiedot päivitetään kesä-elokuun aikana.

Kun lapsi aloittaa varhaiskasvatuksessa, pyydämme tulotietolomakkeen liitteineen aloituksesta seuraavan kuukauden 5 päivään mennessä pääsääntöisesti sähköisesti web-asioinnin kautta. Mikäli tuloselvityksiä ei toimiteta määräaikaan mennessä, varhaiskasvatuksen asiakasmaksu määritellään korkeimman maksuluokan mukaiseksi. 

Varhaiskasvatussuhteen jatkuessa tiedot tarkistetaan vähintään kerran vuodessa. Lisäksi
huoltajien tulee ilmoittaa ennakkoon ja viipymättä varhaiskasvatuksen asiakasmaksuun sekä varhaiskasvatusaikaan ja -oikeuteen vaikuttavista muutoksista. 

Pyydämme 1.8.2020 alkavalla toimintavuodella jatkavia perheitä toimittamaan varhaiskasvatuksen asiakasmaksun perusteena olevat tulotiedot 5.7.2020 mennessä. Tarkempi ohje tulotietopyynnössä..

Tuloselvityksen liitteeksi  
  • Huoltajilta palkkalaskelma, jossa bruttopalkka lisineen + luontaisedut/kk + lomaraha. Laskelmasta tulee ilmetä myös ansiot kuluvalta- ja edelliseltä kalenterivuodelta. (Huoltajaksi katsotaan myös yhteistaloudessa elävät henkilöt) 
  • Todistus eläkkeistä, muista etuuksista ja pääomatuloista tai metsätulosta (esim. äitiys-, sairaus-, kuntoutus-, koulutus- ja työttömyyspäiväraha, työmarkkinatuki, sekä korko- ja osinkotulot) 
  • Itsenäisen liikkeen- tai ammatinharjoittajan tulee toimittaa yrittäjän tuloselvityslomake (liitteeksi tuloslaskelma ja viimeisin verotustodistus).

Linkki usein kysyttyihin kysymyksiin.
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksusta tarkempaa tietoa tältä sivulta https://peda.net/orimattila/v/pl3 löytyvässä asiakasmaksuohjeessa (huom. 1.8.2019 on voimassa 31.7.2020 asti ja eri ohje 1.8.2020 alkaen). Maksulaskuri toimii 1.8.2020 alkaen voimassa olevien tulorajojen mukaan.

Liitteet:

Tulotietopyyntö elokuuta 2020 varten