Hakeminen varhaiskasvatukseen/ esiopetukseen

ESIOPETUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN JA VARHAISKASVATUKSEEN HAKEMINEN

ESIOPETUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN 

Oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna lapsen tulee osallistua esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Tulevana syksynä 2020 esiopetuksessa aloittavat vuonna 2014 syntyneet lapset.

Elokuussa 2020 alkavaan esiopetukseen ilmoittaudutaan 20.1. – 14.2.2020 ensisijaisesti sähköisesti tästä linkistä: HAKEMUS - uusi asiakas tai HAKEMUS - olen jo varhaiskasvatuksen asiakas tai hakulomakkeilla. Paperilomakkeita saa päiväkodeista sekä sivistyspalvelukeskuksesta.

Mikäli lapsi tarvitsee esiopetuksen lisäksi varhaiskasvatusta, sitä haetaan samalla lomakkeella.

Perusopetuslain mukaisesti järjestettyä esiopetusta annetaan ajalla 12.8.2020 – 28.5.2021 päiväkodeissa ja kouluissa.

Hakulomakkeet tulee palauttaa viimeistään 14.2.2019 mennessä joko päiväkoteihin tai päivähoitotoimistoon osoitteella: Orimattilan sivistyspalvelukeskus, päivähoito, PL 44, 16301 Orimattila.

Lapsen huoltajan on huolehdittava siitä, että oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna lapsi osallistuu esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.

Lisää tietoa esiopetuksesta ja esiopetukseen hakemisesta saat esiopetuksen sivuilta esiopetus.


VARHAISKASVATUKSEEN HAKEMINEN

Elokuussa 2020 vapautuvia varhaiskasvatus- ja kerhopaikkoja haetaan ensisijaisesti sähköisesti 20.1 - 14.2.2020 osoitteessa https://peda.net/orimattila/v/hpl tai hakulomakkeilla. Hakulomakkeita saa päiväkodeista sekä sivistyspalvelukeskuksesta. Kerhohakulomakkeita saa avoin päiväkoti Kimpasta.

Varhaiskasvatuspaikkaa voi hakea ympäri vuoden lasten hoitotarpeen mukaan, kuitenkin viimeistään neljä kuukautta ennen hoidon tarvetta. Mikäli hoidon tarve aiheutuu työllistymisestä, koulutuksesta tai opiskelusta eikä hoidon tarve näin ollen ole ennakoitavissa, on hoitopaikkaa haettava välittömästi, kuitenkin vähintään kaksi viikkoa ennen hoidon tarvetta.

Yksityisen päiväkotitoimintaan otetaan käyttöön varhaiskasvatuksen palveluseteli (ei koske esiopetusta) 1.8.2020 alkaen. Asiasta tiedotetaan kevään aikana tarkemmin https://peda.net/orimattila/v. Päällekkäisyyksien välttämiseksi toivotaan valitsemaan hakua joko yksityiseen tai kunnalliseen varhaiskasvatukseen. Lasten esiopetus-, varhaiskasvatus- ja palvelusetelipäätökset myönnetään samanaikaisesti huhti-toukokuun aikana. 

SIVISTYS- JA HYVINVOINTIVALIOKUNTA

Hakeminen varhaiskasvatukseen, esiopetukseen ja avoimeen varhaiskasvatustoimintaan

VARHAISKASVATUS

Päivähoitopaikkaa tulee hakea neljä kuukautta ennen kuin lapsi tarvitsee päivähoitopaikan. Mikäli päivähoidon tarve johtuu äkillisestä työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta eikä alkamisajankohta ole ennakoitavissa, on kunta velvollinen järjestämään hoitopaikan alle kouluikäiselle lapselle kahden viikon kuluessa hakemuksen jättämisestä.

Hakemuksen voi täyttää joko sähköisesti linkistä HAKEMUS - uusi asiakas tai HAKEMUS - olen jo varhaiskasvatuksen asiakas tai hakulomakkeilla. Hakulomakkeita saa päiväkodeista sekä Sivistyspalvelukeskuksesta, os. Pappilantie 2, 16300 Orimattila.


ESIOPETUS

Esiopetukseen haku tapahtuu vuosittain annettavien ohjeiden mukaan edeltävän kevään aikana. Esiopetus on velvoittavaa 1.8.2015 alkaen. Lapsen huoltajan on huolehdittava siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.

Mikäli lapsi tarvitsee esiopetuksen lisäksi päivähoitoa, tulee päivähoitopaikkaa hakea erikseen.

Hakemuksen voi täyttää joko sähköisesti linkistä HAKEMUS - uusi asiakas tai HAKEMUS - olen jo varhaiskasvatuksen asiakas tai hakulomakkeilla. Hakulomakkeita saa päiväkodeista sekä Sivistyspalvelukeskuksesta, os. Pappilantie 2, 16300 Orimattila.


AVOIN VARHAISKASVATUSTOIMINTA

Avoin päiväkoti Kimpassa järjestetty kerhotoiminta ja lapsiparkki on tarkoitettu kotihoidossa oleville 1-6-vuotiaille lapsille. Kerhotoiminnan sisältö pohjautuu varhaiskasvatussuunnitelmaan. Kerhojen toimintakausi noudattaa pääsääntöisesti koulujen toimintakautta.

Hakemuksen voi täyttää joko sähköisesti linkistä HAKEMUS - uusi asiakas tai HAKEMUS - olen jo varhaiskasvatuksen asiakas tai hakulomakkeilla Hipsu- ja Tikrukerhon hakemus . Hakulomakkeita saa myös Avoin päiväkoti Kimpasta, os. Kuismapolku 4,16300 Orimattila sekä Sivistyspalvelukeskuksesta, os. Pappilantie 2, 16300 Orimattila.