Hakeminen varhaiskasvatukseen/ esiopetukseen

Ongelmia hakemusten käsittelyssä

Varhaiskasvatuksella on ongelmia verkkoyhteyksissä. Tämän vuoksi 1.7 jälkeen jätettyjä varhaiskasvatushakemuksia ja ilmoittautumisia esiopetukseen ei ole päästy käsittelemään.

Jos kyseessä on kiireellinen hoidontarve olkaa yhteydessä päivystävään esimieheen.

Päivystävät esimiehet ja yhteystiedot:
  • 4.-8.7 Kirsi Torila, p. 044 781 3532, kirsi.torila@orimattila.fi
  • 11.-22.7 Tanja Vainio, p. 040 846 3415, tanja.vainio@orimattila.fi
  • 25.-29.7 Johanna Lepistö, p. 040 5401 351, johanna.lepisto@orimattila.fi


Ei-kiireelliset asiat pyydetään hoitamaan 1.8 jälkeen.

ESIOPETUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN JA VARHAISKASVATUKSEEN HAKEMINEN 2022

ESIOPETUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN 

Elokuussa 2022 alkavaan esiopetukseen ilmoittaudutaan 24.1.-6.2.2022 välisenä aikana ensisijaisesti tästä linkistä: HAKEMUS - uusi asiakas tai  HAKEMUS -olen jo varhaiskasvatuksen asiakas. Paperilomakkeita saa päiväkodeista sekä sivistyspalvelukeskuksesta. Hakemukset tulee jättää 6.2.2022 mennessä päiväkotiin tai sivistyspalvelukeskukseen, os. Pappilantie 2, 16300 Orimattila. Mikäli lapsi tarvitsee esiopetuksen lisäksi täydentävää varhaiskasvatusta, muistakaa hakea sitä samalla lomakkeella.

Esiopetus alkaa 10.8.2022. Perusopetuslain mukaisesti järjestettyä esiopetusta ja täydentävää varhaiskasvatusta annetaan syyslukukaudella 10.8.-23.12.2022 ja kevätlukukaudella 9.1.-2.6.2023 päiväkodeissa ja koulujen yhteydessä olevissa esiopetusryhmissä. Muut loma-ajat ovat nähtävillä varhaiskasvatuksen Peda.net-sivulla.

Pelkkään esiopetukseen osallistuvalla lapsella on oikeus koulukuljetukseen, mikäli matka esiopetukseen on yli 3 kilometriä tai vaarallinen kulkea. Koulukuljetusta haetaan koulukuljetushakemuksella, lomake löytyy tästä linkistä.

2022-2023 kaksivuotinen esiopetus tarkentuu myöhemmin ja siitä tiedotetaan suoraan koeryhmään kuuluville perheille.


Lapsen huoltajan on huolehdittava siitä, että oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna lapsi osallistuu esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.

Lisätietoja ja hakulomakkeet löydät varhaiskasvatuspalveluiden www-sivujen Hakeminen -osiosta: https://peda.net/orimattila/v/hpl


VARHAISKASVATUKSEEN HAKEMINEN

Elokuussa 2022 vapautuvia varhaiskasvatus- ja kerhopaikkoja haetaan ensisijaisesti sähköisesti 24.1 - 6.2.2022 osoitteessa https://peda.net/orimattila/v/hpl tai hakulomakkeilla. Hakulomakkeita saa päiväkodeista sekä sivistyspalvelukeskuksesta. Kerhohakulomakkeita saa avoin päiväkoti Kimpasta.

Varhaiskasvatuspaikkaa voi hakea ympäri vuoden lasten hoitotarpeen mukaan, kuitenkin viimeistään neljä kuukautta ennen hoidon tarvetta. Mikäli hoidon tarve aiheutuu työllistymisestä, koulutuksesta tai opiskelusta eikä hoidon tarve näin ollen ole ennakoitavissa, on hoitopaikkaa haettava välittömästi, kuitenkin vähintään kaksi viikkoa ennen hoidon tarvetta.

SIVISTYS- JA HYVINVOINTIVALIOKUNTA

Hakeminen varhaiskasvatukseen, esiopetukseen ja avoimeen varhaiskasvatustoimintaan

VARHAISKASVATUS

Päivähoitopaikkaa tulee hakea neljä kuukautta ennen kuin lapsi tarvitsee päivähoitopaikan. Mikäli päivähoidon tarve johtuu äkillisestä työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta eikä alkamisajankohta ole ennakoitavissa, on kunta velvollinen järjestämään hoitopaikan alle kouluikäiselle lapselle kahden viikon kuluessa hakemuksen jättämisestä.

Hakemuksen voi täyttää joko sähköisesti linkistä HAKEMUS - uusi asiakas tai HAKEMUS - olen jo varhaiskasvatuksen asiakas tai hakulomakkeilla. Hakulomakkeita saa päiväkodeista sekä Sivistyspalvelukeskuksesta, os. Pappilantie 2, 16300 Orimattila.


ESIOPETUS

Esiopetukseen haku tapahtuu vuosittain annettavien ohjeiden mukaan edeltävän kevään aikana. Esiopetus on velvoittavaa 1.8.2015 alkaen. Lapsen huoltajan on huolehdittava siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.

Mikäli lapsi tarvitsee esiopetuksen lisäksi päivähoitoa, tulee päivähoitopaikkaa hakea erikseen.

Hakemuksen voi täyttää joko sähköisesti linkistä HAKEMUS - uusi asiakas tai HAKEMUS - olen jo varhaiskasvatuksen asiakas tai hakulomakkeilla. Hakulomakkeita saa päiväkodeista sekä Sivistyspalvelukeskuksesta, os. Pappilantie 2, 16300 Orimattila.


AVOIN VARHAISKASVATUSTOIMINTA

Avoin päiväkoti Kimpassa järjestetty kerhotoiminta ja lapsiparkki on tarkoitettu kotihoidossa oleville 1-6-vuotiaille lapsille. Kerhotoiminnan sisältö pohjautuu varhaiskasvatussuunnitelmaan. Kerhojen toimintakausi noudattaa pääsääntöisesti koulujen toimintakautta.

Hakemuksen voi täyttää joko sähköisesti linkistä HAKEMUS - uusi asiakas tai HAKEMUS - olen jo varhaiskasvatuksen asiakas tai hakulomakkeilla Avoimen varhaiskasvatuksen kerhojen hakemus . Hakulomakkeita saa myös Avoin päiväkoti Kimpasta, os. Kuismapolku 4,16300 Orimattila sekä Sivistyspalvelukeskuksesta, os. Pappilantie 2, 16300 Orimattila.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä