Tervetuloa kunnalliseen varhaiskasvatukseen/ esiopetukseen

Tervetuloa Orimattilan varhaiskasvatukseen


Lapsesi on saanut paikan Orimattilan varhaiskasvatuksesta / esiopetuksesta. Varhaiskasvatuksen / esiopetuksen aloittaminen on iso asia koko perheelle ja lapselle siirtyminen uuden lapsiryhmän jäseneksi on suuri muutos. Tähän muutoksen sopeutumiseen meillä Orimattilassa on käytössä yhteisesti sovitut aloituskäytännöt.

 

Aloitus uudessa varhaiskasvatuspaikassa

Varhaiskasvatuksen alkuvaiheessa rakennetaan pohjaa huoltajien ja työntekijöiden keskinäiselle luottamukselle, joka luo perustan lapsen turvalliselle varhaiskasvatukselle. Varhaiskasvatuspäätöksestä löydätte lapsenne tulevan varhaiskasvatuspaikan nimen ja yhteystiedot. Otattehan yhteyttä ja sovitte ensimmäisestä tapaamisesta.

Ennen varhaiskasvatuksen alkua lapsenne varhaiskasvattaja toivoo tapaavansa teidät yhteisen aloituskeskustelun merkeissä. Tulostakaa ja täyttäkää etukäteen aloituskeskustelu-lomake. Lomakkeeseen kirjataan yleisiä asioita perheestä ja lapsen arjesta, jotka ovat tärkeitä tietää varhaiskasvatussuhteen alussa. Tämä lomake palautetaan varhaiskasvatuspaikkaan ja asioita tarkennetaan yhteisessä aloituskeskustelussa. Aloituskeskustelussa teillä huoltajilla on mahdollisuus kertoa lapsestanne lisää tärkeitä asioita, jotka auttavat päiväkodin tai perhepäivähoidon henkilökuntaa tutustumaan lapseenne sekä perheeseenne. Samalla käydään läpi varhaiskasvatuksen yleisiä käytäntöjä ja toimintatapoja. Keskusteluun voivat osallistua molemmat huoltajat ja siihen varataan aikaa noin yksi tunti. Lapsi/lapset voivat olla mukana keskustelussa sopimuksen mukaan.

Tulostakaa, täyttäkää valmiiksi ja ottakaa mukaan ensimmäiselle tutustumiskäynnille tai aloituskeskusteluun tältä sivulta löytyvät lomakkeet:
Aloituskeskustelulomake
Palvelusopimus
Palvelusopimus / avoin varhaiskasvatus


Tutustuminen varhaiskasvatuspaikkaan

Lapsen tarve tutustumiselle vaihtelee mm. lapsen iän, persoonallisuuden ja aikaisempien kokemusten perusteella. Lapsenne sopeutumista helpottaa, kun hän saa etukäteen tutustua uuteen varhaiskasvatuspaikkaan ja sen lapsiryhmään yhdessä huoltajan kanssa. Tutustumisesta sovitaan etukäteen henkilökunnan kanssa. Ruokailu ei sisälly tutustumiseen.


Maksut

Päiväkoti- ja perhepäivähoidosta peritään kiinteä kuukausimaksu, joka määräytyy perheen koon ja bruttotulojen mukaan. Maksu peritään enintään 11 kuukaudelta toimintavuoden (1.8.-31.7.) aikana, mikäli lapsen varhaiskasvatus on alkanut elokuussa tai aikaisemmin.

Kun lapsi aloittaa varhaiskasvatuksessa, pyydämme tulotiedot aloituksesta seuraavan kuukauden 5 päivään mennessä pääsääntöisesti sähköisesti web-asioinnin kautta (Linkit sähköisiin palveluihin).

Voit myös hyväksyä web-sähköisissä palveluissa korkeimman maksun, jolloin tulotietoja ei tarvitse toimittaa. Käy merkitsemässä sähköisessä palvelussa omien tietojesi kohdalle rasti Suostumus korkeimpaan maksuun. Maksuprosentit, vähimmäis- ja enimmäisbruttotulorajat sekä lisätietoja varhaiskasvatuksen asiakasmaksusta löytyvät tällä sivulla olevasta Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut -tiedotteesta. Ohjeet sähköisten palveluiden käyttämiseen löytyvät myös tältä sivulta.

Mikäli et voi palauttaa tulotietojasi sähköisesti, voit palauttaa ne paperisena tuloselvityslomakkeen kanssa liitteineen varhaiskasvatukseen. Tuloselvitys- sekä yrittäjän tuloselvitys - lomakkeet löydät tältä sivulta. Tuloselvityslomakkeet voi palauttaa postitse, lapsen varhaiskasvatuspaikkaan tai tuomalla tulojen käsittelijälle.

Maksu tarkistetaan vuosittain ja perheen maksukyvyn olennaisista muutoksista tulee ilmoittaa. Varhaiskasvatusmaksut laskutetaan kuukausittain jälkikäteen ja lasku tulee kotiin paperiversiona mikäli E-lasku- tai suoramaksupalvelusopimusta ei ole tehty. Varhaiskasvatusmaksu on ulosottokelpoinen ilman oikeuden päätöstä.

Tulotietomuutokset voi toimittaa tulotietojen käsittelijälle.
Lisätietoja maksuista toimistosihteeri Sari Soikkelilta p. 044 2735 928, os. Pappilantie 2, 16300 Orimattila.


Varhaiskasvatuksen nettisivut

Orimattilan kaupungin varhaiskasvatuksen nettisivuilta (https://peda.net/orimattila/v) löytyy tietoa kaikista varhaiskasvatus- ja esiopetuspalveluista ja niiden sisällöistä sekä yksiköistä. Sieltä löytyvät myös yksiköiden esitteet ja tietoa ajankohtaisista asioista. Tästä linkistä pääset yksiköiden yhteiselle sivulle 

Omaa asiaa esiopetuksesta

Aloitus esiopetuksessa

Esiopetuksen alkaessa on tärkeää saada tietoa lapsestanne teiltä huoltajilta. Tulostakaa ja täyttäkää palvelusopimus ja palauttakaa se esiopetuspaikkaan esiopetuksen alkaessa tai tutustumispäivän yhteydessä.

Sujuvan esiopetusvuoden aloittamisen kannalta on hyvä tietää, mistä lapsi on kiinnostunut, onko hänellä aiempaa kokemusta ryhmässä toimimisesta ja onko hänellä kasvuun tai oppimiseen liittyviä tuen tarpeita. Muistattehan toimittaa mahdolliset asiantuntijalausunnot esiopettajalle.

 

Tutustuminen esiopetuspaikkaan

Lapsen tarve tutustumiselle vaihtelee mm. persoonallisuuden ja aikaisempien kokemusten perusteella. Pyrimme mahdollisuuksien mukaan järjestämään tutustumisen esiopetuspaikkaan ennen esiopetuksen alkamista. Esiopetusyksiköt ilmoittavat mahdollisen tutustumispäivän erikseen.

 

Esiopetuskuljetus

Taksi-/linja-autokuljetuksiin ovat oikeutettuja pelkässä esiopetuksessa olevat lapset, joiden yhdensuuntaisen matkan pituus on yli 3km. Esiopetuskuljetuksista vastaa talouspäällikkö Varpu Vilkko p. 044-781 3535. Lisätietoja tästä linkistä: Koulukuljetukset

 

Varhaiskasvatuksen erityisopettajat ja oppilashuolto

Varhaiskasvatuksen erityisopettajat (veot) käyvät esiopetusryhmissä säännöllisesti.

Koulupsykologit ja koulukuraattorit ovat mukana esiopetuksen oppilashuollossa ja heihin voi olla yhteydessä tarvittaessa.

Sähköiset palvelut

Orimattilan varhaiskasvatuspalveluiden palvelupäätökset (varhaiskasvatus-, kerho- ja esiopetuspäätökset) sekä varhaiskasvatuksen asiakasmaksupäätökset kayttävät sähköistä asiointipalvelua. Huoltajat pääsevät päivittämään yhteystietonsa, vahvistamaan tai hylkäämään tarjotun paikan ja toimittamaan tulotietoliitteet sähköisesti. Palvelun käyttöönotto vaatii käyntiä asiointipalvelussa ja sähköisen asiointitavan hyväksymistä.

Toivomme huoltajia hyväksymään sähköisen asioinnin, sillä se nopeuttaa asioiden käsittelyä ja on sähköpostia tietoturvallisempi ratkaisu.

Tältä sivulta löytyvät tiedote sähköisten palveluiden käyttöönotosta ja pikaohjeet sähköisen tiedoksi annon hyväksymisestä, päätösten paikan vahvistamisesta tai hylkäämisestä sekä tulotietojen antamisesta sähköisessä asioinnissa. Lisäksi sivuilla on yksityiskohtaisemmat kuvalliset ohjeet sähköisen asiointipalvelun käytöstä.

sahkoinen asiointi tiedote.pdf

pikaohje sahkoisten palveluiden kaytosta.pdf

SÄHKÖISTEN PALVELUIDEN KÄYTTÖÖNOTTO 2019.pdf

OHJE 2019 Sähköinen Asiointi varhaiskasvatuksessa.pdf

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä