KAKSIVUOTISEN ESIOPETUKSEN KOKEILU

Orimattilasta vain yksi päiväkoti esiopetuksen kaksivuotiseen kokeiluun

Orimattilan kaksivuotisen esiopetuksen kokeilupäiväkoti on valittu. Opetus- ja kulttuuriministeriö valitsi Vuorenmäen koulun esiopetusryhmän satunnaisotannalla. Kokeiluun valikoitujen lasten perheitä on informoitu asiasta henkilökohtaisesti.

Kokeilupäiväkotiin ei voi erikseen hakea, vaan kokeiluun valikoituvat ne lapset, jotka jo ovat kyseisessä päiväkodissa tai jotka asuvat sen lähellä niin, että heille osoitetaan paikka kyseiseen päiväkotiin.

Vaikka lapsi asuisi päiväkodin lähellä, mutta hän on jo varhaiskasvatuksen asiakkaana jossain toisessa toimipaikassa, hän ei osallistu esiopetuksen kokeiluun. Opetus- ja kulttuuriministeriö on linjannut, miten kokeilu tulee toteuttaa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö toteuttaa kokeilun kaksivuotisesta esiopetuksesta

Kokeilu kestää elokuun 2021 alusta toukokuun 2024 loppuun. Kokeiluun osallistuu arviolta yhteensä 10 000 vuosina 2016 tai 2017 syntynyttä lasta. Opetushallitus on laatinut opetussuunnitelman perusteet kaksivuotisen esiopetuksen kokeilua varten.

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun tarkoituksena on

  • vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa
  • kehittää esiopetuksen laatua ja vaikuttavuutta
  • selvittää varhaiskasvatuksen sekä esi- ja alkuopetuksen välisiä jatkumoita
  • selvittää perheiden palveluvalintoja
  • saada tietoa kaksivuotisen esiopetuksen vaikutuksista lasten kehitys- ja oppimisedellytyksiin, sosiaalisiin taitoihin ja terveen itsetunnon muodostu miseen.

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu on osa opetus- ja kulttuuriministeriön Oikeus oppia –kehittämisohjelmaa.

Orimattila on valittu yhdeksi kokeilua toteuttavista kunnista.

Kaksivuotisen esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun opetussuunnitelman perusteet pohjautuvat esiopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin (2014), mutta niitä on tarvittavilta osin muokattu kokeiluun sopivaksi.

Opetushallitus on valmistellut opetussuunnitelmaperusteita yhdessä varhaiskasvatuksen asiantuntijoiden ja tutkijoiden kanssa. Perusteet on laadittu niin, että sen mukainen toiminta ja opetus muodostavat luontevan osan lasten oppimisen polkua varhaiskasvatuksesta perusopetukseen.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä