Esiopetus

ESIOPETUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN

Elokuussa 2024 alkavaan esiopetukseen ilmoittaudutaan 1.-10.2.2024 ensisijaisesti sähköisesti tästä linkistä:
HAKEMUS - uusi asiakas tai HAKEMUS - olen jo varhaiskasvatuksen asiakas.
Paperilomakkeita saa päiväkodeista sekä sivistyspalvelukeskuksesta. Hakemukset tulee jättää 10.2.2024 mennessä päiväkotiin tai sivistyspalvelukeskukseen, os. Pappilantie 2, 16300 Orimattila.

Mikäli lapsi tarvitsee esiopetuksen lisäksi täydentävää varhaiskasvatusta, muistakaa hakea sitä samalla lomakkeella.

Esiopetus alkaa 12.8.2024. Perusopetuslain mukaisesti järjestettyä esiopetusta ja täydentävää varhaiskasvatusta annetaan 12.8.2024 - 28.5.2025 päiväkodeissa ja koulujen yhteydessä olevissa esiopetusryhmissä. Loma-ajat ovat nähtävillä varhaiskasvatuksen Peda.net-sivulla.

Pelkkään esiopetukseen osallistuvalla lapsella on oikeus koulukuljetukseen, mikäli matka esiopetukseen on yli 3 kilometriä tai vaarallinen kulkea. Koulukuljetusta haetaan koulukuljetushakemuksella, lomake löytyy tästä linkistä.

Lapsen huoltajan on huolehdittava siitä, että oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna lapsi osallistuu esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.

Lisätietoja ja hakulomakkeet löydät varhaiskasvatuspalveluiden www-sivujen Hakeminen -osiosta: https://peda.net/orimattila/v/hpl

Lapsen osallistuminen esiopetukseen

Eduskunta on 12.12.2014 hyväksynyt perusopetuslain muutoksen (26a §), jonka mukaan lapsen on oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevan lapsen on osallistuttava esiopetukseen oppivelvollisuuden alkamisvuonna. Lisäksi pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevalla lapsella on oikeus saada esiopetusta sinä vuonna, jona lapsi täyttää viisi vuotta.

Lapsen huoltajan on huolehdittava siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.

Opetushallituksen vahvistamat valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet ohjaavat esiopetuksen sisällön suunnittelua ja toimivat perustana paikallisille opetussuunnitelmille.

Esiopetuksessa noudatetaan Orimattilan koulujen loma-aikoja. Se on kestoltaan vähintään 700 tuntia vuodessa ja noin neljä tuntia päivässä. Vuorohoidossa esiopetusta annetaan lapsen hoitopäivään sovitettuna.

Kuljetuksissa noudatetaan samoja periaatteita kuin perusopetuksessa.

Esiopetuksen velvoittavuuteen liittyvästä läsnäolosta

Esiopetuksen tavoitteiden toteutumisesta on keskusteltava poissaolojen yhteydessä.

1. Alle 2 viikon poissaolo -> ilmoitus esiopettajalle

2. Yli 2 viikon poissaolo -> poissaolosta sovitaan esiopettajan kanssa

3. Kun/jos lapsella on säännöllisiä poissaoloja (vapaapäiviä), esiopetukseen tulisi lähtökohtaisesti osallistua

4- Ilta-, viikonloppu- ja vuorohoidon osalta tulee huolehtia esiopetuksen tavoitteiden saavuttamisesta

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä