Tutoropettajatoiminnan tavoitteet

Hankekuvaus

Tutoropettajan määritelmä:

Tutoropettajalla tarkoitetaan opettajaa, joka ohjaa opetuksen järjestäjän
suunnitelman mukaisesti muita opettajia uuden opetussuunnitelman mukaisen pedagogiikan käyttöön sekä digitaalisuuden tarkoituksenmukaiseen hyödyntämiseen.

Tutoropettajien koulutuksen tavoitteet:

Tutoropettajien koulutus antaa opettajalle valmiuksia tutoropettajana toimimiseen.

Koulutuksen painopisteet:
• antaa välineitä monipuolisten pedagogisten kehittämismenetelmien hallintaan ja jakamiseen
• kehittää opettajan pedagogisia ja digitaalisia taitoja
• lisää opettajan aikuis- ja vertaiskouluttajaosaamista
• kehittää opettajan mentorointi- ja valmennustaitoja
• lisää vuorovaikutustaitoja ja yhteistyötä
• kannustaa innovaatioihin ja kokeiluihin

Tutoropettajien toiminnan tavoitteet:

Tutoropettajat:
• tukevat pedagogiikan uudistumista ja edistävät opetuksen digitalisaatiota
• tukevat työyhteisöjen osaamisen ja yhteisopettajuuden kehittämistä sekä toimivat vertaistukena
• osallistuvat aktiivisesti koulujen toimintakulttuurin uudistamiseen.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä