Poikkeusolojen etäopetusjärjestelyt

Poikkeusolojen etäopetusjärjestelyt

ORIMATTILA 15.3.2020 

Toimintamalli etäopetuksen järjestämiseksi poikkeustilanteissa 

Etäopetusjärjestelyt tulevat kysymykseen tilanteissa, joissa esim. yksittäinen oppilas on sairastunut tai suurempi oppilasmäärä ei voi osallistua opetukseen esimerkiksi karanteenin vuoksi.  

Oppilaalla on oikeus opetukseen myös poikkeustilanteessa. Tavoitteena etäopetuksessa on luoda yhteydet, joilla oppilas ja opettaja voivat olla keskenään vuorovaikutuksessa ja oppiminen turvataan mahdollisimman hyvin.  

Etäopetuksessa käytetään kaikilla oppilailla olevia digitaalisten oppimisympäristöjen tunnuksia ja sovelluksia. Opettajien osalta huolehditaan, että kaikilla on käytettävissä riittävästi teknistä tukea etäopiskelun toteuttamiseen. Opettajia rohkaistaan kokeilemaan ja testaamaan uutta, jos poikkeukselliset opetusjärjestelyt kestävät pidempään.  

Wilma toimii jatkuvasti perusviestinnän kanavana. Jos opettajasta tuntuu, että etäyhteydet eivät toimi halutulla tavalla, voidaan keskittyä viestimään Wilmalla. 

Koulu- ja opettajakohtaisesti päätetään, mitä opetusmenetelmiä käytetään. 

Ohjeet opettajalle:  

Pedagogisesti huomioitavaa: 

 • Mikä on opetuksessa oleellista? 
  • Keskitytään tärkeimpiin ja keskeisiin sisältöihin  
  • Valmistellaan ja jaetaan selkeät ohjeet ja aikataulut etäopetusjaksolle Wilman kautta
  • Minkä verran sisällytetään itseopiskelua ja minkä verran etäopetusta?
  • Ei pelkästään itseopiskelua?  
  • Etäopetuksen etuna reaaliaikainen tuki ja mahdollisuus kysymyksiin. Myös opettajan mahdollisuus kontrolloida (kuvayhteys)
  • Miten erityisoppilaiden opetus järjestetään? 
 •  Miten oppilaiden ikä vaikuttaa? 
  • Mitä pienempi oppilas, sitä selkeämmät ohjeet, mahdollinen huoltajan/aikuisen apu huomioitava. Ohjeiden jakaminen esim. pelkästään Wilman kautta, myös huoltajalle. 
  • Isommilta oppilailta lupa vaatia enemmän, myös käytössä olevat oppimateriaalit ja oppimisympäristöt vaikuttavat. 
 •  Onko oppilaalla yhteydet mahdollistava laite kotona? 
  • Älypuhelimella pääsee hyvään alkuun. 
  • Jos tietokonetta ei ole kotona, voiko koululta lainata laitetta kotiin? 
   • laitteita voidaan lainata koululta, sovitaan kuka vastaa lainaamisesta ja kirjaamisesta 
  • Nettikamera tai puhelimen kautta jaettava kuvayhteys
  •  Nettiyhteys, onko? Netin jakaminen puhelimesta?  
 •  Onko opettajalla yhteydet mahdollistava laite kotona? 
  • Opettajan henkilökohtainen laite ja laturi koululta kotiin. Nettikamera ja kuulokkeet tärkeät, jos etäopetusjaksoja verkkoistuntojen kautta tulossa. 
  • Tutor-opettajien puhelintuki tarjolla koulupäivien aikana. 
 •  Johtaminen 
  • Rehtori ohjaa koulukohtaista keskustelua käytettävistä opetusmenetelmistä. 

 

Etäopetuksen käynnistämisen portaat:

1.
Toimintaohjeet jaetaan Wilman kautta sekä opettajille että koteihin.  

 • Ohjeet käytännön asioista. Ohjeessa kerrotaan, miten viestitään ja miten opettaja on tavoitettavissa.  
 • Ensimmäiset ohjeet siitä, miten opiskelu aloitetaan kotona 
 • Linkit verkko-oppimisympäristöihin jaetaan sitä mukaa, kun niitä muodostetaan. 

2. Opettajat pitävät yhteyttä toisiinsa koulun sopimalla tavalla 
 • Käytettävä alusta Wilman lisäksi esim. Teams tai Pedanet 
 • Teamsin kautta voidaan tehdä myös täysipainoista etäopetusta, jakaa linkkejä ym. Teams toimii tietokoneella, tabletilla ja puhelimella sovelluksella (Android/iOs) 
 • Tutor-opettaja avustaa rehtoria ja opettajia yhteydenpitokanavan käyttöönotossa 
3. Opettajat muodostavat yhteyden oppilaisiin. Jos paljon opetettavia oppilaita/opettaja, toimitaan esim. lukujärjestyksen aikataulutuksella. 
 • Käytettävä alusta/sovellus Orimattilassa Wilma, Peda.net tai O365-ympäristö 
  • Ohjeet O365-ympäristöön linkeissä 
 • Ohjeet ja linkit jaetaan aina Wilman kautta, myös huoltajalle 
 • Tutor-opettaja auttaa tarvittaessa  
4. Opettaja muodostaa oman verkko-oppimisympäristön 
 • Opettaja käyttää itselle tutuinta ja helpointa alustaa. Orimattilassa käytössä Peda.net tai O365 
 • Opettaja luo ympäristön ja viestii toimintaohjeet koteihin Wilmalla. 
5. Opettaja yhdistelee eri alustoja ja sovelluksia  
 • Opettajan huolehdittava myös, että oppilaat osaavat käyttää sovelluksia. 

   

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä