Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuollon tavoitteena on koko kouluyhteisön hyvinvoinnin ja oppilaiden terveyden edistäminen sekä terveen kasvun ja kehityksen tukeminen yhteistyössä oppilaiden, oppilashuollon, muun henkilöstön, opettajien ja vanhempien kanssa.

Kouluterveydenhuolto on Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän tarjoama maksuton oppilashuollon palvelu, joka jatkaa sitä lapsen terveyden ja hyvinvoinnin seurantaa, joka on aloitettu jo äitiys- ja lastenneuvolassa.Määräaikaiset koko ikäluokkaa koskevat terveystarkastukset ja seulontatutkimukset muodostavat kouluterveydenhuollon rungon ja mahdollistavat jokaisen oppilaan tapaamisen vuosittain.

Terveystarkastuksilla ja seulontatutkimuksilla arvioidaan monipuolisesti oppilaan fyysistä ja psyykkistä terveydentilaa ja pyritään löytämään mahdolliset sairaudet sekä terveyttä ja hyvinvointia uhkaavat tekijät. Terveystarkastukset luovat perustan oppilaan henkilökohtaiselle hyvinvointi- ja terveyssuunnitelmalle, johon oppilas ja hänen kasvuaan ja kehitystään tukevat tahot sitoutuvat. Terveystarkastuksessa oppilaat arvioivat omaa vointiaan ja kouluselviytymistään, kuvaavat kokemuksiaan terveydestään ja hyvinvoinnistaan sekä tuovat esille niitä koskevia huolia. Vanhemmat kutsutaan osallistumaan ensimmäisen luokan terveystarkastuksiin.

Terveydenhoitaja tekee terveystarkastuksia sovitun ohjelman mukaisesti. 1 ja 5 luokkalaiset osallistuvat ns. laajaan terveystarkastukseen, johon kuuluu myös koululääkärin tarkastus. Huoltajat kutsutaan mukaan koululääkärin suorittamaan terveystarkastukseen. Kohdennetut terveystarkastukset riskiryhmiin kuuluville tehdään tarvittaessa.

Kouluterveydenhuolto huolehtii oppilaan rokotussuojasta ja jatkaa neuvolassa aloitettua vapaaehtoista yleistä rokotusohjelmaa. Vanhempia pyydetään ilmoittamaan kirjallisesti terveydenhoitajalle, mikäli eivät halua lapselleen rokotuksia.

Oppilaan sairastuessa äkillisesti koulussa opettaja tai kouluterveydenhoitaja arvioi oppilaan tilanteen ja ottaa yhteyttä vanhempiin ja avustaa tutkimuksen ja hoidon järjestämisessä. Koulussa sairastuneen oppilaan kotimatkan hoitaa huoltaja, jolle sairastumisesta on ilmoitettu. Tapaturman sattuessa opettaja huolehtii ensiavun antamisesta ja tarvittaessa toimittaa oppilaan terveydenhoitajan tai lääkärin vastaanotolle.

Vuorenmäen koulun terveydenhoitaja Veera Clewer ottaa oppilaita vastaan keskiviikkoisin.

Oppilaan tulee pyytää lupa terveydenhoitajan akuutille vastaanottoajalle menemiseen kyseisen tunnin opettajalta. Opettaja merkitsee terveydenhoitajakäynnin Wilmaan tiedoksi huoltajalle. Oppilaalla on oikeus kieltää kyseisen Wilma-merkintä – tällöin terveydenhoitajakäynti näkyy Wilmassa hyväksyttynä poissaolona.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä