Järjestyssäännöt

Järjestysssäännöt

Vuorenmäen koulun järjestyssäätöjen tarkoitus on edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Järjestyssäännöt ovat voimassa koulun ja iltapäivätoiminnan toiminta-aikoina koulun alueella ja koulun ulkopuolella retkillä. Käytännössä tämä tarkoittaa arkisin klo 7.30 - 17.00.

Autan ja arvostan muita.
- Toisille aiheuttamistani tahallisista vahingoista olen korvausvelvollinen,

Muistan hyvät käytös- ja ruokailutavat.

Olen reilu kaveri, enkä kiusaa tai vahingoita muita.

Muistan turvallisuuden ulkoleikeissä ja pysyn ohjatulla piha-alueella.

Huolehdin omista ja koulun tavaroista sisällä ja ulkona.
- Mikäli tuon kouluun arvoesineitä, ne ovat omalla vastuullani.

Koulumatkalla muistan turvalliset ja kohteliaat tavat.

Noudatan kaikkien koulun aikuisten antamia ohjeita.

Päihteiden ja vaarallisten esineiden tuominen kouluun on kielletty.

Koulun toiminnan häiritsemisestä ja työrauhan rikkomisesta ja kotitehtävien laiminlyönnistä on opettajalla ja /tai rehtorilla oikeus rangaista perusopetuslain mukaisilla kurinpitokeinoilla tai muilla seuraamuksilla. Kurinpitokeinoja ovat siivousvelvote, kasvatuskeskustelu, jälki-istunto, oppilaan määrääminen poistumaan, oppilaan opetukseen osallistumisen evääminen, oppilaan määrääminen tekemään kotitehtäviään, kirjallinen va­roitus tai määräaikainen koulusta erottaminen. Perusopetuslain mukaisia turvaamistoimenpiteitä ovat oppilaan poistaminen tilasta, esineiden tai aineiden haltuunotto ja tavaroiden tarkistaminen (POL 35-36§).


Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä