Ympäristöteema

Teeman esittely

Uusi opetussuunnitelma (2014) painottaa ympäristöön liittyviä asioita useasta eri näkökulmasta. Oppilaiden myönteistä suhdetta lähiympäristöön ja sen kulttuuriperintöön tuetaan, ja heille tulee tarjota mahdollisuuksia seudun elinkeinoelämään tutustumiseen. Myös luonnonsuojelu ja kestävä kehitys ovat keskeisiä teemoja, joita koulussa tulee käsitellä. (OPH 2014, 21, 23-24.) Vastuu ympäristöstä kuuluu kaikille kouluyhteisön jäsenille, ja koulun tulisi esimerkillään edistää kestävää elämäntapaa. Koulun vastuullinen suhtautuminen ympäristöön tulee esille arjen valinnoissa, kun raaka-aineita ja energiaa tuhlaavat materiaalivalinnat ja toimintamallit muutetaan ympäristöystävällisiksi. Oppilaat osallistuvat kestävään kehitykseen ja oppivat tekemään ympäristön kannalta vastuullisia valintoja. Uuden perusopetuksen opetussunnitelman (2014, 29) mukaan "oppiva yhteisö rakentaa toivoa hyvästä tulevaisuudesta luomalla osaamisperustaa ekososiaaliselle sivistykselle".

Linkit

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä