Kulttuurinen moninaisuus ja kielitietoisuus

Tämän oppimispolun sisältöä

Kulttuurinen moninaisuus ja kielitietoisuus ovat osa koulun jokapäiväistä arkea, sillä jokainen kouluyhteisö ja kaikki sen jäsenet ovat monikielisiä. Eri kielet, kulttuurit ja uskonnot elävät siellä luontevasti rinnakkain ja niitä arvostetaan. Tämä kulttuurinen ja kielellinen moninaisuus on rikkaus, josta koko kouluyhteisö voi oppia paljon. Koulussa painotetaan kotikansainvälisyyttä ja pyritään tutustuttamaan oppilaat alusta asti vieraisiin kieliin ja kulttuureihin. Tämä tarkoittaa, että "yhteisö arvostaa ja hyödyntää maan kulttuuriperintöä ja kansalliskieliä sekä omaa ja ympäristön kulttuurista, kielellistä, uskonnollista ja katsomuksellista monimuotoisuutta" (OPH 2014, 28). Koulut voivat mm. tarjota oppilailleen mahdollisuuden vuorovaikutukseen eri kielten ja kulttuurien edustajien kanssa joko kasvotusten tai teknologian välityksellä.

Kielitietoisessa yhteisössä puolestaan keskustellaan kielistä ja eri kieliryhmiin kohdistuvista asenteista ja ymmärretään kielen tärkeä merkitys oppimisessa, vuorovaikutuksessa ja erilaisessa toiminnassa. Kielen avulla rakennetaan myös omaa identiteettiä ja edistetään sosiaalistumista ympäröivään yhteiskuntaan. Koulussa kaikilla oppiaineilla on oma kielensä ja käsitteistönsä, jotka voivat avata uusia ja erilaisia näkökulmia samaan ilmiöön.

Linkit

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä