Täydennyskoulutus : Kohti kieli- ja kulttuuriryhmien yhteistä opettajuutta

Kohti kieli- ja kulttuuriryhmien yhteistä opettajuutta

Täydennyskoulutuksen tavoite

Tämän täydennyskoulutuksen tavoitteena on antaa perusopinnot kieli-ja kulttuuriryhmien opetukseen ja erityisesti pedagogista perusosaamista oman äidinkielen opettajille. Sisällöt sopivat myös kielitietoisen koulun jokaiselle opettajalle. Koulutukseen otetaan hakemusten perusteella 40 opettajaa mahdollisimman monipuolisesti eri kielistä. Oman äidinkielen opettajilta edellytetään vähintään vuoden työkokemusta. Koulutuksen pääkieli on suomi, mutta sisältöjen tuottamisessa opettajat voivat halutessaan hyödyntää omia äidinkieliään.

Koulutus järjestetään Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitoksen kanssa yhteistyössä. Kouluttajat ovat Jyväskylän yliopistossa ja Jyväskylän kaupungilla sekä Oulun yliopitossa työsketeleviä (opettajia, opettajankouluttajia ja tutkijoita).

Perustelut koulutuksen tavoitteille

Oman äidinkielen opettajien täydennyskoulutuksen tarve on noussut esille valtakunnallisessa kieli- ja kulttuuriryhmien koordinaattoreiden verkostossa, koska vastaavaa koulutusta ei tarjota Suomessa (muihin koulutuksiin on erittäin tarkat sisäänpääsyvaatimukset, mm. korkeakoulututkinto, YKI-3). Suomessa useilla oman äidinkielen opettajalla on pedagogista ja kielellistä kompetenssia opettaa kieltä, vaikka heillä ei olisikaan kielen tai kasvatustieteen opintoja Suomessa. Lain ja työ-ja virkaehtosopimuksen silmissä heiltä puuttuu kvalifikaatio.

Tämän täydennyskoulutuksen tavoitteena on antaa perusopinnot kieli- ja kulttuuriryhmien opetukseen ja erityisesti pedagogista perusosaamista oman äidinkielen opettajille. Sisällöt sopivat myös kielitietoisen koulun jokaiselle opettajalle.

Koulutus toteutetaan 5 lähijaksoviikonloppuna 2016-17 monimuoto-opetuksena Jyväskylässä ja on tarkoitettu oman äidinkielen opettajille kokonaisuudessaan sekä soveltuvin osin perusopetuksen muille opettajille. Opetuksen sähköisenä alustana käytetään pedanet.fi –palvelua.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä