Hyvinvointi

Hyvinvointiteeman sisältöjä

Hyvinvointi ja turvallinen arki ovat oppimisen edellytyksiä. On tärkeää, että oppilailla on koulussa hyvä ja turvallinen olo, jotta he voivat keskittyä täysipainoisesti opiskeluun. Koulussa tulee huomioida tasa-arvoisesti sekä yksilö että koko kouluyhteisö. Hyvinvointia voi edistää liikunnan ja yhteisen, mielekkään toiminnan avulla, jotta kaikki viihtyvät koulussa. Uuden perusopetuksen opetussuunnitelman (2014, 27) tavoite on, että koulun arki on kiireetöntä, ennakoitavissa ja tasapainoista. Oppilaiden ja opettajien välinen luottamus on tärkeää, sillä kuunteleminen, keskustelu ja oikeudenmukainen kohtelu osoittavat, että oppilaista välitetään. Rauhallinen ja hyvä ilmapiiri lisäävät viihtyvyyttä ja tukevat sitä kautta työrauhaa.

Koulussa tulee aina edistää yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Kaikkia kouluyhteisön jäseniä tulee kohdella tasavertaisesti ja samanarvoisina riippumatta henkilön iästä, sukupuolesta, uskonnosta tai muista henkilöön liittyvistä tekijöistä. Kaikki eivät ole samanlaisia, vaan olemme kaikki ainutlaatuisia yksilöitä ja meitä tulisi kohdella tasavertaisina muiden kanssa. Kaikilla tulee olla samat perusoikeudet ja mahdollisuus osallistua koulun toimintaan. Opettajat auttavat oppilaita tunnistamaan omat vahvuutensa ja kannustavat heitä tekemään eri oppiaineisiin liittyviä valintoja ilman sukupuoliin liittyviä roolimalleja. Kun oppilaat otetaan tasavertaisesti huomioon ja jokainen saa olla oma itsensä, on oppilailla mahdollisuus kehittää käsitystään omasta sukupuoli-identiteetistään ja seksuaalisuudestaan.

Vuorovaikutus ja monipuolinen työskentely edistävät omalta osaltaan hyvinvointia ja kouluviihtyvyyttä. Tämän takia koulussa vaihdellaan tietoisesti eri työtapoja ja kokeillaan rohkeasti eri oppimisympäristöjä. Hyvä vuorovaikutus rohkaisee kokeilemaan uusia asioita, ja se myös antaa tilaa toiminnallisuudelle, luovuudelle, liikkumiselle, leikille ja elämyksille. Uusi opetussuunnitelma (2014, 27) painottaa, että "työskentelyä pyritään säännöllisesti viemään ulos luokkahuoneesta". Tämän lisäksi mennään kohti vuorovaikutteista, projektimaista työskentelyä, jossa tehdään yhteistyötä sekä koulun sisällä että koulun ulkopuolisten tahojen kanssa. Yhteistyön kautta oppilaat oppivat arvostamaan omaa erityislaatuaan ja taitoaan työskennellä erilaisten ihmisten kanssa. Myös tieto- ja viestintäteknologiaa (tvt) hyödynnetään opetuksessa, sillä se mahdollistaa useiden eri aistien ja aistikanavien käytön.

Linkit

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä