V Kielenoppimisen menetelmät ja työtavat

Oppimispolun sisältöä

Kieltenopetus tähtää monipuoliseen, oppilaille merkitykselliseen toimintaan: Oppilaat saavat vaikuttaa työtapoihin, opetuksen sisältöihin ja käsiteltäviin aihepiireihin. Tärkeää on kannustaa lapsia ja nuoria kielten opiskeluun ja luoda myönteinen ilmapiiri, jossa on mukava oppia. Uusi opetussuunnitelma painottaakin, että "kielten opiskelussa on runsaasti sijaa ilolle, leikillisyydelle ja luovuudelle." (OPH 2014, 127)

ActLib-sivuston kirja-arkuissa käytetään erilaisia työtapoja, jotka tukevat laaja-alaista oppimista. Kirjallisuutta lähestytään erityisesti toiminnan kautta, sillä työtapoina käytetään kuvataidetta, musiikkia, tieto- ja viestintäteknologiaa, draamaa, leikkejä, pelejä ja kehollista kielenoppimista. Uuden opetussuunnitelman (2014, 100) mukaan oppilaiden "mielikuvitus, kekseliäisyys ja ilmaisutaidot kehittyvät muun muassa leikkien, seikkailujen, musiikin, draaman, saduttamisen, mediaesitysten, kuvallisen ja käsityöllisen ilmaisun sekä rakentelun ja muiden käden töiden keinoin." Nämä työtavat tukevat myös oppilaiden terveen minäkuvan rakentumista, heidän itsetuntonsa vahvistumista ja sosiaalisten taitojen kehittymistä. Oppilaat oppivat toimimaan ryhmissä, ilmaisemaan itseään, ottamaan muut huomioon ja kommunikoimaan heidän kanssaan.

Työtapojen valinnassa on otettu huomioon oppilaiden tarpeet ja heidän kiinnostuksen kohteensa. Oppimisen on tarkoitus tuottaa oppilaille ilon ja onnistumisen tunteita ja herättää heidän mielenkiintonsa kieliä, kulttuureita ja kirjallisuutta kohtaan. Tehtävissä on lisäksi pyritty ottamaan huomioon eri oppimistyylit, useiden eri aistien ja työvälineiden käyttö ja opetuksen vieminen ulos luokkahuoneesta. Kun työtapa on oppilaille mielekäs ja heidän taitotasolleen sopiva, lisää se oppilaiden motivaatiota ja luovuutta. Myös vaihtelu on tärkeää, jotta oppilaat saavat mahdollisimman paljon kokemusta eri työtavoista ja pääsevät osoittamaan osaamistaan eri osa-alueilla. Kirja-arkkujen tehtävissä oppilaat pääsevät työskentelemään sekä itsenäisesti että ryhmissä, mikä tukee oppilaan itseohjautuvuutta, vahvistaa ryhmän me-henkeä ja lisää kouluviihtyvyyttä.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä