III Eri tekstilajit

Oppimispolun kuvaus

Tässä oppimispolussa on eriteltynä niitä tekstilajeja, joihin pohjaavia tehtäviä ActLib-materiaalissa esiintyy. Sivun vasemmasta reunasta voit valita tekstilajin, jota haluaisit opetuksessasi hyödyntää. Tekstilajipalkkien takaa löydät ne kirja-arkut ja monialaiset oppimiskokonaisuudet, joissa kutakin tekstilajia käsitellään.

Tekstilajeihin perustuvaa opetusta kutsutaan genrepedagogiikaksi. Genrepedagogiikan tavoitteena on herätellä oppilaiden kielitietoisuutta ja ohjata heidät huomaamaan tekstien keskeiset piirteet. Kun oppilas tunnistaa ja osaa omissa teksteissään soveltaa eri tekstilajeille tyypillisiä piirteitä, hän pystyy toimimaan monimuotoisten tekstien keskellä täysipainoisesti. Genrepedagogiikalla tähdätäänkin siihen, että oppilaasta kasvaa koulun, arjen ja yhteiskunnan tekstimaailmassa selviytyvä kansalainen (Luukka 2004, 148). Vaikka koulun tehtävä on genrepedagogiikan mukaan sosiaalistaa oppilaat olemassa oleviin tekstikäytänteisiin (Luukka 2004, 150), tekstilajeihin keskittyvän opetuksen tarkoitus ei ole tukahduttaa oppilaan luovuutta ja vapaata ilmaisua. Todellinen tekstilajien hallinta tarkoittaakin kykyä ja halua käytänteiden uudistamiseen ja luovaan käyttöön (Luukka 2004, 158). Lasten ja nuorten omat tekstit ovat tekstilajien harjoittelussa olennaisessa roolissa. Kun oppilas pääsee itse kokeilemaan erityyppisten tekstien tuottamista, tekstilajien piirteet aukeavat hänelle omakohtaisella tavalla.

Lähde: Luukka, M.-R. 2004. Genre-pedagogiikka: askelia tekstitaitojen jatkumolla. Teoksessa M.-R. Luukka & P. Jääskeläinen (toim.) Hiiden hirveä hiihtämässä: hirveä(n) ihana kirjoittamisen opetus. Äidinkielen opettajain liiton vuosikirja XLVIII. Helsinki: ÄOL. 145-160.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä