Yhteiskunta ja osallisuus

Teeman esittely

Osallisuus ja demokraattinen toiminta korostuvat uudessa opetussuunnitelmassa, sillä toimintakulttuurin rakentaminen yhdessä edistää oppimista. Oppilaat pääsevät kasvamaan aktiivisiksi kansalaisiksi ja oppivat kantamaan vastuunsa, kun he saavat olla mukana luomassa yhteistä toimintakulttuuria. Toiminnan täytyy olla heidän ikäryhmälleen sopivaa ja vastata heidän taitotasoaan, kuten esimerkiksi oppilaskuntatoiminta, tukioppilas- ja kummitoiminta, vapaaehtoistyö ja erilaiset kestävää kehitystä tukevat toiminnat. Tämänkaltaiset toiminnat vahvistavat koulunsisäistä yhteistyötä ja vuorovaikutusta ja tarjoavat myös mahdollisuuden yhteistyöhön koulun ulkopuolisten tahojen, kuten eri hallinnonalojen, seurakuntien, järjestöjen ja yritysten kanssa. Koulut voivat myös olla yhteydessä eri maissa olevien koulujen kanssa, mikä opettaa oppilaita toimimaan ja kommunikoimaan globalisoituneessa maailmassa.

Linkit

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä