L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys

Keinoja työelämätaitojen kehittämiseen

Oppilaita ohjataan työskentelemään järjestelmällisesti ja pitkäjänteisesti ja ottamaan kasvavassa määrin vastuuta tekemisestään. Heitä rohkaistaan tunnistamaan vahvuuksiaan ja kiinnostumaan erilaisista asioista. Oppilaita kannustetaan sisukkuuteen työn loppuun saattamisessa ja työn tulosten arvostamiseen. Koulutyössä harjoitellaan projektien toteuttamista, ryhmässä toimimista sekä yhteistyötä koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Yhteisissä työskentelytilanteissa oppilaat saavat mahdollisuuden oppia vastavuoroisuutta, neuvottelutaitoja sekä ponnistelua yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Oppilaita rohkaistaan tuomaan vapaa-ajalla oppimiaan taitoja koulutyöhön ja opettamaan niitä toisille oppilaille.

Työelämä ja sosiaalinen toiminta

Koulutyöhön sisällytetään toimintaa, jossa oppilaat saavat kokemuksia työstä, eri ammateista ja toisten hyväksi toimimisesta. Tällaista voi olla esimerkiksi koulun sisäinen työharjoittelu, yhteistyöhankkeet lähellä toimivien yritysten ja järjestöjen kanssa, kummitoiminta sekä vertaissovittelu tai tukioppilaana toimiminen. Oppilaita kannustetaan aloitteellisuuteen ja yritteliäisyyteen ja ohjataan näkemään työn ja yrittäjyyden merkitys elämässä ja yhteiskunnassa.

Paikallisia nostoja Riihimäki L6

Paikallisia nostoja (Riihimäki):

  1. Edistetään oppilaiden myönteistä asennetta työtä ja työelämää kohtaan.
  2. Opetetaan oppilaita tuntemaan lähialueen elinkeinoelämän erityispiirteitä ja keskeisiä toimialoja.
  3. Harjoitellaan työelämässä tarvittavaa asianmukaista käyttäytymistä ja yhteistyötaitoja, ja huomataan kielitaidon ja vuorovaikutustaitojen merkitys.
  4. Opitaan ryhmätoimintaa, projektityöskentelyä ja verkostoitumista.
  5. Kannustetaan sisukkuuteen työn loppuunsaattamisessa.
  6. Opitaan arvostamaan oman työn tuloksia.
  7. Rohkaistaan oppilaita suhtautumaan uusiin mahdolisuuksiin avoimesti ja toimimaan muutostilanteissa joustavasti ja luovasti.

Esimerkkejä toteuttamistavoista:

  • Oppilaita innostetaan oppilaskuntatoimintaan, kerhotoimintaan ja esimerkiksi ympäristötoimintaan.
  • Kannustetaan lisäämään kouluviihtyvyyttä ja yhteisöllisyyttä erilaisilla tempauksilla, esim. koulukahvila, lelunvaihtopäivä.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä