L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

Keinoja yhteisöllisyyden kehittämiseen

Opetuksessa luodaan edellytykset oppilaiden kiinnostukselle kouluyhteisön ja yhteiskunnan asioita kohtaan. Oppilaiden kanssa tutkitaan kestävään kehitykseen, rauhaan, tasa-arvoon ja demokratiaan sekä ihmisoikeuksiin, erityisesti lasten oikeuksiin, liittyviä kysymyksiä ja tilanteita. Heidän kanssaan mietitään ja harjoitellaan käytännön tekoja, joilla itse voi vaikuttaa myönteisten muutosten puolesta. Oppilaita ohjataan näkemään median vaikutus yhteiskunnassa ja harjoittelemaan median käyttöä vaikuttamisen välineenä.

Vaikuttaminen, osallistuminen ja omat valinnat

Oppilaat saavat tilaisuuksia harjoitella yhteistyötä, ristiriitojen käsittelyä ja ratkaisujen etsimistä sekä päätöksentekoa niin omassa luokkayhteisössä ja eri opiskelutilanteissa kuin koko kouluyhteisössäkin. Vaikuttaminen ja osallistuminen sekä niistä myönteisten kokemusten saaminen lisäävät yhteisöllisyyden kokemusta koulussa. Kokemukset yhdenvertaisuudesta, osallisuudesta ja yhteisöllisyydestä rakentavat luottamusta. Oppilaita innostetaan oppilaskuntatoimintaan, kerhotoimintaan ja esimerkiksi ympäristötoimintaan tai muihin koulun ja lähiyhteisön tarjoamiin toimintamuotoihin, joissa voi oppia osallistumisen ja vaikuttamisen taitoja ja kasvaa vähitellen vastuun kantamiseen. Ympäristön suojelemisen merkitys avautuu omakohtaisen luontosuhteen kautta. Oppilaita ohjataan ymmärtämään omien valintojen, elämäntapojen ja tekojen merkitys paitsi itselle, myös lähiyhteisöille, yhteiskunnalle ja luonnolle.

Paikallisia nostoja Riihimäki L7

Paikallisia nostoja (Riihimäki):

  1. Harjoitellaan sääntöjä ja sopimuksia sekä ymmärretään luottamuksen merkitys.
  2. Viritetään oppilaiden kiinnostus kouluyhteisön ja yhteiskunnan asioita kohtaan.
  3. Tutustutaan kansalaisyhteiskunnan osallistumis- ja vaikuttamisjärjestelmiin ja yhteisölliseen työskentelyyn koulun ulkopuolella.
  4. Ohjataan oppilaita ymmärtämään omien valintojen, elämäntapojen ja tekojen merkitys paitsi itselle myös lähiyhteisöille, yhteiskunnalle ja luonnolle.
  5. Annetaan oppilaille valmiuksia sekä omien että yhteiskunnan toimintatapojen ja -rakenteiden arviointiin ja muuttamiseen kestävää tulevaisuutta rakentaviksi.

Esimerkkejä toteuttamistavoista:

  • Tehdään yhteistyötä paikallislehtien kanssa.
  • Harjoitellaan median käyttöä vaikuttamisen välineenä laatimalla esim. yleisönosastokirjoitus tai ilmoitus.
  • Pidetään luokan omaa blogia.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä